FSGeek

3 podstawowe operacje na tablicach w dwóch odsłonach

By Aleksander Patschek on May 18, 2021

W Javascript tablice są jednym z najbardziej popularnych i wykorzystywanych obiektów. Możemy na nich operować na dwa sposoby - mutując oryginalną tablicę lub tworząc nowy obiekt za każdym razem. W poście pokazuję jak wykonać podstawowe operacje na tablicach w tych dwóch podejściach.

Mutating vs non-mutating

W przypadku JS’a możemy decydować, jak chcemy wykonywać operacje na obiektach. Mutując obiekty, zmieniamy ich wartość. Jest to na pewno wygodne, ale może powodować niechciane efekty uboczne np.: przypadkowe nadpisanie danych. Jest to też trudne w debugowaniu. Dużo lepsze jest wykorzystanie podejścia, gdzie nie mutujemy obiekty. Zamiast tego za każdym razem jest zwracany nowy obiekt, który można wykorzystać.

Dodawanie elementu

Mutating

Tutaj mamy do wyboru dwie funkcje, które wstawiają nowy element do tablicy.

  • .push() wstawia element na koniec tablicy,
  • .unshift() wstawia element na początek tablicy.
const arr = [1,2,3]
arr.push(4)
console.log(arr) // [1,2,3,4]
arr.unshift(0)
console.log(arr) // [0,1,2,3,4]

Non mutating

Przy podejściu bez mutowania obiektu nie będę korzystać z żadnej funkcji. Wystarczy operator spread (...)

const arr = [1,2,3]
const arr2 = [...arr, 4];
console.log(arr2) // [1,2,3,4]
const arr3 = [0, ...arr];
console.log(arr3) // [0,1,2,3]

Jestem ciekawy Twojej opinii na temat dodawania. Jak dla mnie drugi sposób zapisu jest bardziej czytelny i nie muszę się zastanawiać nad tym jakiej metody użyć, jakie ma argumenty itd.

Usuwanie elementu

Mutating

Do usuwanie elementów można wykorzystać aż 3 funkcje:

  • .pop() - usuwa ostatni element,
  • .shift() - usuwa pierwszy element,
  • .splice(m, n)- usuwa n elementów zaczynając od indeksu m.
const arr = [1, 2, 3, 4, 5]

arr.pop();
console.log(arr) // [1, 2, 3, 4]
arr.shift()
console.log(arr) // [2, 3, 4]
arr.splice(1,2)
console.log(arr) // [2]

Non-mutating

Tutaj możemy korzystać z dwóch podejść. Pierwsze z nich polega na użyciu funkcji .filter(), by zwrócić z tablicy tylko część elementów.

//filtrowanie na bazie wartości elementu
[1,2,3,4].filter(a=>a>2) // [3,4]

// można też filtrować na bazie indeksu tablicy
[4,3,2,1].filter((_,i)=>i<2) // [4,3]

Można również skorzystać z funkcji .slice, by wydobyć część tablicy i zwrócić jako nową tablicę.

[1,2,3,4,5].slice(2) //[3,4,5]
[1,2,3,4,5].slice(2,4) // [3,4]
[1,2,3,4,5].slice(-2,4) // [4]

Problemem z wykorzystaniem tej funkcji jest trudność w usunięciu elementu w środku tablicy. Ale da się to obejść z wykorzystaniem operatora spread.

const arr = [1,2,3,4,5]
const newArray = [...arr.slice(0,2), ...arr.slice(3)]
console.log(newArray) // [1, 2, 4, 5]

Zamiana elementu

Mutating

Tutaj mamy do wyboru dwa podejścia. Pierwsze, najprostsze, wykorzystuje znajomość indeksu w tablicy.

const arr = [1,2,3,4,5]
arr[2] = 30
console.log(arr) //[1, 2, 30, 4, 5]

Natomiast drugie podejście wykorzystuje metodę .splice

const arr = [1,2,3,4,5]
arr.splice(2,1,30)
console.log(arr) //[1, 2, 30, 4, 5]

Można też zrobić więcej i podmienić jednocześnie kilka elementów.

const arr = [1,2,3,4,5]
arr.splice(2,2,30, 40)
console.log(arr) //[1, 2, 30, 40, 5]

Non mutating

Tutaj można wykorzystać metodę .map() do tego, by przekształcić tablicę.

const arr = [1,2,3,4,5]
const newArray = arr.map((a, i)=> i === 2 || i === 3 ? a * 10 : a);
console.log(newArray) //[1, 2, 30, 40, 5]

Inny sposób to wykorzystanie metody .slice()

const arr = [1,2,3,4,5]
const newArray = [...a.slice(0,2), 30, 40, ...a.slice(4)]
console.log(newArray) //[1, 2, 30, 40, 5]

A Ty co o tym sądzisz? Jakie metody najczęściej wykorzystujesz? Wolisz podejście mutating czy non-mutating? Daj znać w komentarzu albo prywatnej wiadomości.

Polityka prywatności
© Copyright 2024 by Blog FSGeek
Ikony pochodzą z Icons8