Czym jest Bus Factor?

Czy spotkaliście się kiedyś z określeniem Bus Factor? Jest to tak zwana miara ryzyka wynikająca z informacji oraz umiejętności niedzielonych pomiędzy członkami zespołu. Innymi słowy jest to liczba osób jakie muszą zostać „przejechane przez autobus” by nie dało się kontynuować projektu. Jak rozumieć Bus Factor? Wyrażenie „przejechane przez autobus” nie należy brać dosłownie. Oznacza ono dowolny losowy przypadek, który może sprawić, że ważna osoba w projekcie zniknie.Załóżmy na przykład, że mamy super ważny, duży projekt którym zajmuje się 10 osób w tym 4 osoby odpowiedzialne za front, 4 odpowiedzialne za backend I 2 osoby odpowiedzialne za utrzymanie całej infrastruktury serwerowej.