Czym jest TDD?

Czy słyszeliście kiedyś o TDD, czyli Test-driven development? Jest to jeden ze sposobów tworzenia oprogramowania. Składa się z 3 faz które są wielokrotnie powtarzane: pisanie testu, pisanie kodu, refactor. Nie jest to błąd że testowanie znajduje się przed kodem a jest to zabieg celowy który charakteryzuje tą technikę tworzenia oprogramowania Jak pisać w TDD? Tak jak napisałem we wstępie tworzenie programu odbywa się w 3 krokach. Dla lepszego zobrazowania załóżmy, że musimy napisać funkcję do liczenia potęgi danej liczby.