FSGeek

Polityka prywatnosci

§ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Polityka prywatności wyjaśnia zasady przetwarzania danych osobowych, przechowywania informacji lub ich uzyskiwania do nich dostępu w Twoich urządzeniach (tzw. telekomunikacyjnych urządzeniach końcowych) i dotyczy wyłącznie strony działającej w sieci web pod adresem https://fsgeek.pl/.
 2. Administratorem Twoich danych osobowych jest Aleksander Patschek prowadzący działalność nie wymagającą rejestracji w rozumieniu ustawy Prawo przedsiębiorców z miejscem jej wykonywania w Katowice 40-008 przy ul. Warszawska 40/2A.
 3. Polityka prywatności dotyczy wyłącznie przetwarzania danych osobowych użytkowników w związku z przeglądaniem strony internetowej oraz korzystaniem z jej funkcjonalności.

§ 2 PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

 1. We wszystkich sprawach dotyczących ochrony danych osobowych możesz kontaktować się z administratorem. Kontakt możesz realizować w sposób osobisty wysyłając wiadomość na adres e-mail [email protected].
 2. Administrator przetwarzana Twoje dane osobowe w celu wysyłania Ci własnych informacji handlowych oraz treści promujących produkty i działalność administratora – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a rozporządzenia 2016/679 – a więc Twojej zgody. Dodatkowo, Twoje dane osobowe będą przetwarzane do celów statystycznych i analitycznych.
 3. Twoje dane osobowe są ujawniane podmiotom współpracującym z administratorem. Takie podmioty nazywa się odbiorcami danych. Ujawnienie danych przez administratora jest możliwe co do zasady w następujących przypadkach:
  • gdy obowiązek taki wynika z przepisów prawa – dotyczy to ujawniania przez administratora Twoich danych;
  • gdy administrator musi ujawnić dane by móc zrealizować umowę z dostawcą systemu rozsyłającego newsletter – działanie takie zawsze odbywa się na podstawie zawartej umowy powierzenia przetwarzania danych;
  • gdy administrator decyduje się na ujawnienie danych osobowych z powodu własnego, prawnie uzasadnionego interesu;
  • gdy wynika to z wyrażonej przez Ciebie zgody na przetwarzanie danych.

  Wszystkie powyższe przypadku są praktykami w pełni zgodnymi z RODO. Podmiotami, którym administrator ujawni Twoje dane osobowe będą:

 4. Twoje dane osobowe będą przekazywane do innych państw, niż należące do Europejskiego Obszaru Gospodarczego – tzw. państw trzecich. Jest to niezbędne w celu zapewnienia prawidłowego działania newslettera. Aby przeciwdziałać ewentualnym ryzykom, zawarte zostaly umowy powierzenia przetwarzania zapewniające odpowiedni poziom bezpie-czeństwa Twoich danych. Przekazywane danych poza Europejski Obszar Gospodarczy jest w nich oparte o standardowe klauzule umowne zatwierdzone przez Komisję Europejską. Taki sposób przetwarzania jest w pełni legalny i zgodny z RODO.
 5. Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez czas trwania zgody. W chwili gdy cofniesz zgodę, Twoje dane zostaną bezpowrotnie usunięte i ich przetwarzanie zakończy się. Ze względu na ograniczenia techniczne i organizacyjne proces usuwania trwa do 90 dni.
 6. Przysługuje Tobie prawo do żądania od administratora sprostowania, usunięcia, ograniczenia Twoich danych osobowych. Prawa te przysługują Tobie tylko w sytuacjach, w których wniesienie takiego żądania jest faktycznie uzasadnione. Przysługuje Tobie także prawo do cofnięcia w dowolnym momencie zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych. Cofnięcie zgody nie wpłynie na zgodność z prawem przetwarzania danych realizowanego do chwili jej cofnięcia.
 7. Nie musisz podawać swoich danych osobowych. Pamiętaj tylko, że bez podania swoich danych osobowych (adresu e-mail) nie będziesz w stanie zapisać się na newsletter i otrzymywać informacji w nim zawartych.
 8. Twoje dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, ale nie będą podlegały profilowaniu.
 9. Przysługuje Tobie prawo do wniesienia skargi w związku z tym jak przetwarzane są Twoje dane osobowe do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie (00-193), przy ul. Stawki 2.

§ 3 PRZECHOWYWANIE INFORMACJI LUB UZYSKIWANIE DOSTĘPU DO INFORMACJI JUŻ PRZECHOWYWANEJ NA TELEKMUNIKACYJNYM URZĄDZENIU KOŃCOWYM
Strona nie zbiera w sposób automatycznych żadnych informacji, za wyjątkiem informacji zawartych w tzw. ciasteczkach (ang. cookies). Strona wykorzystuje względem użytkowników tzw. stałe i sesyjne pliki cookies. Ilość plików cookie zapisywanych na urzą-dzeniach poszczególnych użytkowników może być różna — wynika to z rodzaju urządzenia, wykorzystywanego przeglądarki i wtyczek oraz ich ustawień. Sesyjne pliki cookies są przechowywane w urządzeniu użytkownika do czasu opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia przeglądarki. Stałe pliki cookies są przechowywane w urządzeniu końcowym użytkownika przez określony w ich parametrach czas — może to być czas sesji, czas określony z góry lub czas do ich usunięcia przez użytkownika. Strona wykorzystuje następujące typy plików cookie:

 1. Algolia search https://www.algolia.com/policies/privacy/
 2. Pliki niezbędne do zapewnienia bezpieczeństwa i niezawodności:
  • Cloudflare
 3. Pliki związane z newsletterem
  • Mailerlite

§ 4 BLOKADA COOKIES

 1. Zawsze masz możliwość zablokowania zapisywania plików cookies poprzez odpowiednią zmianę ustawień przeglądarki internetowej.
 2. Wyłączenie cookies może mieć wpływ na funkcjonowanie strony.
 3. Brak zmiany domyślnych ustawień Twojej przeglądarki oznacza akceptację dla stosowanych cookies. Zgodnie z przepisami polskiego prawa fsgeek.pl przyjmuje, że możesz wyrazić lub odmówić zgody na wykorzystywanie plików cookies poprzez odpowiednią konfigurację swojej przeglądarki. Zgoda tak wyrażona może być w każdym momencie wycofana.
 4. Możesz w dowolnym momencie usunąć pliki cookie przechowywane na swoim urządzeniu. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania danych zawartych w plikach cookie do chwili jej wycofania. Wycofanie zgody wyrażonej za pośrednictwem opcji przeglądarki jest szczegółowo opisane na stronach internetowych dostawców poszcze-gólnych przeglądarek — poniżej znajdziesz hiperłącza do tych najpopularniejszych:
 5. Masz możliwość zweryfikowania w każdej chwili swoich ustawień w przeglądarce, również w stosunku do poszczegól-nych plików cookie. W tym celu możesz skorzystać m.in. z następujących narzędzi:

§ 5 Social Media

 1. Administratorem danych na profilu FB https://www.facebook.com/fsgeekk i Instagram https://instagram.com/fsgeek/ jest Aleksander Patschek
 2. Twoje dane są przetwarzane w celu administracji profili na social media, kierowaniu reklam, interakcji i budowania społeczności
 3. Obserwując profile wyrażasz zgodę na przetwarzanie danych
 4. Możesz cofnać zgodę przestająć obserwować profile
 5. Administrator widzi Twoje publiczne dane
 6. Dane są przetwarzane przed okres istnienia profili i na podstawie zgody
 7. zanonimizowane dane użytkowników wykorzystywane są w celach statystycznych za pośrednictwem Facebooka.
 8. przekazywanie danych ograniczone jest tylko do niezbędnych danych, które pozwolą na prawidłowe świadczenie tej usługi
 9. Dane mogą być przekazywane do państw trzecich zgodnie z regulaminem i polityką prywatności Facebooka
Polityka prywatności
© Copyright 2024 by Blog FSGeek
Ikony pochodzą z Icons8