Polityka prywatnosci

搂 1 POSTANOWIENIA OG脫LNE
 1. Polityka prywatno艣ci wyja艣nia zasady przetwarzania danych osobowych, przechowywania informacji lub ich uzyskiwania do nich dost臋pu w Twoich urz膮dzeniach (tzw. telekomunikacyjnych urz膮dzeniach ko艅cowych) i dotyczy wy艂膮cznie strony dzia艂aj膮cej w sieci web pod adresem https://fsgeek.pl/.
 2. Administratorem Twoich danych osobowych jest Aleksander Patschek prowadz膮cy dzia艂alno艣膰 nie wymagaj膮c膮 rejestracji w rozumieniu ustawy Prawo przedsi臋biorc贸w z miejscem jej wykonywania w Katowice 40-008 przy ul. Warszawska 40/2A.
 3. Polityka prywatno艣ci dotyczy wy艂膮cznie przetwarzania danych osobowych u偶ytkownik贸w w zwi膮zku z przegl膮daniem strony internetowej oraz korzystaniem z jej funkcjonalno艣ci.
搂 2 PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH
 1. We wszystkich sprawach dotycz膮cych ochrony danych osobowych mo偶esz kontaktowa膰 si臋 z administratorem. Kontakt mo偶esz realizowa膰 w spos贸b osobisty wysy艂aj膮c wiadomo艣膰 na adres e-mail [email protected]
 2. Administrator przetwarzana Twoje dane osobowe w celu wysy艂ania Ci w艂asnych informacji handlowych oraz tre艣ci pro-muj膮cych produkty i dzia艂alno艣膰 administratora 鈥 na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a rozporz膮dzenia 2016/679 鈥 a wi臋c Twojej zgody. Dodatkowo, Twoje dane osobowe b臋d膮 przetwarzane do cel贸w statystycznych i analitycznych.
 3. Twoje dane osobowe s膮 ujawniane podmiotom wsp贸艂pracuj膮cym z administratorem. Takie podmioty nazywa si臋 odbiorcami danych. Ujawnienie danych przez administratora jest mo偶liwe co do zasady w nast臋puj膮cych przypadkach:
  • gdy obowi膮zek taki wynika z przepis贸w prawa 鈥 dotyczy to ujawniania przez administratora Twoich danych;
  • gdy administrator musi ujawni膰 dane by m贸c zrealizowa膰 umow臋 z dostawc膮 systemu rozsy艂aj膮cego newsletter 鈥 dzia艂anie takie zawsze odbywa si臋 na podstawie zawartej umowy powierzenia przetwarzania danych;
  • gdy administrator decyduje si臋 na ujawnienie danych osobowych z powodu w艂asnego, prawnie uzasadnionego interesu;
  • gdy wynika to z wyra偶onej przez Ciebie zgody na przetwarzanie danych.
  Wszystkie powy偶sze przypadku s膮 praktykami w pe艂ni zgodnymi z RODO. Podmiotami, kt贸rym administrator ujawni Twoje dane osobowe b臋d膮:
  • MyDevil ADMIN.NET.PL Tomasz Rzepka Arkadiusz Nowara S.C. (NIP: 8733250257)
  • Facebook Ireland Ltd.: https://www.facebook.com/privacy/explanation
  • MailerLite Limited Ground Floor, 71 Lower Baggot Street, Dublin 2, D02 P593, Ireland. https://www.mailerlite.com/legal/privacy-policy
  • Google Poland sp. z o.o mie艣ci si臋 w Warszawie (00-113), ul. Emilii Plater 53.: https://policies.google.com/privacy?hl=pl
 4. Twoje dane osobowe b臋d膮 przekazywane do innych pa艅stw, ni偶 nale偶膮ce do Europejskiego Obszaru Gospodarczego 鈥 tzw. pa艅stw trzecich. Jest to niezb臋dne w celu zapewnienia prawid艂owego dzia艂ania newslettera. Aby przeciwdzia艂a膰 ewentualnym ryzykom, zawarte zostaly umowy powierzenia przetwarzania zapewniaj膮ce odpowiedni poziom bezpie-cze艅stwa Twoich danych. Przekazywane danych poza Europejski Obszar Gospodarczy jest w nich oparte o standardowe klauzule umowne zatwierdzone przez Komisj臋 Europejsk膮. Taki spos贸b przetwarzania jest w pe艂ni legalny i zgodny z RODO.
 5. Twoje dane osobowe b臋d膮 przetwarzane przez czas trwania zgody. W chwili gdy cofniesz zgod臋, Twoje dane zostan膮 bezpowrotnie usuni臋te i ich przetwarzanie zako艅czy si臋. Ze wzgl臋du na ograniczenia techniczne i organizacyjne proces usuwania trwa do 30 dni.
 6. Przys艂uguje Tobie prawo do 偶膮dania od administratora sprostowania, usuni臋cia, ograniczenia Twoich danych osobowych. Prawa te przys艂uguj膮 Tobie tylko w sytuacjach, w kt贸rych wniesienie takiego 偶膮dania jest faktycznie uzasadnione. Przys艂uguje Tobie tak偶e prawo do cofni臋cia w dowolnym momencie zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych. Cofni臋cie zgody nie wp艂ynie na zgodno艣膰 z prawem przetwarzania danych realizowanego do chwili jej cofni臋cia.
 7. Nie musisz podawa膰 swoich danych osobowych. Pami臋taj tylko, 偶e bez podania swoich danych osobowych (adresu e-mail) nie b臋dziesz w stanie zapisa膰 si臋 na newsletter i otrzymywa膰 informacji w nim zawartych.
 8. Twoje dane osobowe b臋d膮 przetwarzane w spos贸b zautomatyzowany, ale nie b臋d膮 podlega艂y profilowaniu.
 9. Przys艂uguje Tobie prawo do wniesienia skargi w zwi膮zku z tym jak przetwarzane s膮 Twoje dane osobowe do organu nadzorczego, kt贸rym jest Prezes Urz臋du Ochrony Danych Osobowych z siedzib膮 w Warszawie (00-193), przy ul. Stawki 2.
搂 3 PRZECHOWYWANIE INFORMACJI LUB UZYSKIWANIE DOST臉PU DO INFORMACJI JU呕 PRZECHOWYWANEJ NA TELEKMUNIKACYJNYM URZ膭DZENIU KO艃COWYM
Strona nie zbiera w spos贸b automatycznych 偶adnych informacji, za wyj膮tkiem informacji zawartych w tzw. ciasteczkach (ang. cookies). Strona wykorzystuje wzgl臋dem u偶ytkownik贸w tzw. sta艂e i sesyjne pliki cookies. Ilo艣膰 plik贸w cookie zapisywanych na urz膮-dzeniach poszczeg贸lnych u偶ytkownik贸w mo偶e by膰 r贸偶na 鈥 wynika to z rodzaju urz膮dzenia, wykorzystywanego przegl膮darki i wtyczek oraz ich ustawie艅. Sesyjne pliki cookies s膮 przechowywane w urz膮dzeniu u偶ytkownika do czasu opuszczenia strony internetowej lub wy艂膮czenia przegl膮darki. Sta艂e pliki cookies s膮 przechowywane w urz膮dzeniu ko艅cowym u偶ytkownika przez okre艣lony w ich parametrach czas 鈥 mo偶e to by膰 czas sesji, czas okre艣lony z g贸ry lub czas do ich usuni臋cia przez u偶ytkownika. Strona wykorzystuje nast臋puj膮ce typy plik贸w cookie:
 1. Pliki niezb臋dne do zapewnienia bezpiecze艅stwa i niezawodno艣ci:
  • Cloudflare
  • cookie, kt贸re trzyma informacj臋 o preferencjach 艣ledzenia przez Google Analytics
 2. Pliki zwi膮zane z analiz膮 i statystykami
  • Google Analytics
 3. Pliki zwi膮zane z mediami spo艂eczno艣ciowymi
  • pliki cookies zwi膮zane z korzystaniem z wtyczki fb
搂 4 BLOKADA COOKIES
 1. Zawsze masz mo偶liwo艣膰 zablokowania zapisywania plik贸w cookies poprzez odpowiedni膮 zmian臋 ustawie艅 przegl膮darki internetowej.
 2. Wy艂膮czenie cookies mo偶e mie膰 wp艂yw na funkcjonowanie strony.
 3. Brak zmiany domy艣lnych ustawie艅 Twojej przegl膮darki oznacza akceptacj臋 dla stosowanych cookies. Zgodnie z przepisami polskiego prawa fsgeek.pl przyjmuje, 偶e mo偶esz wyrazi膰 lub odm贸wi膰 zgody na wykorzystywanie plik贸w cookies poprzez odpowiedni膮 konfiguracj臋 swojej przegl膮darki. Zgoda tak wyra偶ona mo偶e by膰 w ka偶dym momencie wycofana.
 4. Mo偶esz w dowolnym momencie usun膮膰 pliki cookie przechowywane na swoim urz膮dzeniu. Wycofanie zgody nie wp艂ywa na zgodno艣膰 z prawem przetwarzania danych zawartych w plikach cookie do chwili jej wycofania. Wycofanie zgody wyra偶onej za po艣rednictwem opcji przegl膮darki jest szczeg贸艂owo opisane na stronach internetowych dostawc贸w poszcze-g贸lnych przegl膮darek 鈥 poni偶ej znajdziesz hiper艂膮cza do tych najpopularniejszych:
  • Internet Explorer: https://support.microsoft.com/pl-pl/help/17442/windows-internet-explorer-delete-ma-nage-cookies
  • Mozilla Firefox: http://support.mozilla.org/pl/kb/ciasteczka
  • Google Chrome: http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=pl&answer=95647
  • Opera: http://help.opera.com/Windows/12.10/pl/cookies.html
  • Safari: https://support.apple.com/kb/PH5042?locale=en-GB
 5. Masz mo偶liwo艣膰 zweryfikowania w ka偶dej chwili swoich ustawie艅 w przegl膮darce, r贸wnie偶 w stosunku do poszczeg贸l-nych plik贸w cookie. W tym celu mo偶esz skorzysta膰 m.in. z nast臋puj膮cych narz臋dzi:
  • http://www.youronlinechoices.com/pl/twojewybory
  • http://optout.aboutads.info/?c=2&lang=EN
搂 5 Social Media
 1. Administratorem danych na profilu FB https://www.facebook.com/fsgeekk i Instagram https://instagram.com/fsgeek/ jest Aleksander Patschek
 2. Twoje dane s膮 przetwarzane w celu administracji profili na social media, kierowaniu reklam, interakcji i budowania spo艂eczno艣ci
 3. Obserwuj膮c profile wyra偶asz zgod臋 na przetwarzanie danych
 4. Mo偶esz cofna膰 zgod臋 przestaj膮膰 obserwowa膰 profile
 5. Administrator widzi Twoje publiczne dane
 6. Dane s膮 przetwarzane przed okres istnienia profili i na podstawie zgody
 7. zanonimizowane dane u偶ytkownik贸w wykorzystywane s膮 w celach statystycznych za po艣rednictwem Facebooka.
 8. przekazywanie danych ograniczone jest tylko do niezb臋dnych danych, kt贸re pozwol膮 na prawid艂owe 艣wiadczenie tej us艂ugi
 9. Dane mog膮 by膰 przekazywane do pa艅stw trzecich zgodnie z regulaminem i polityk膮 prywatno艣ci Facebooka