FSGeek

Symfony#3 – Operacje na bazie danych

By Aleksander Patschek on Jan 17, 2017

Dziś chciałbym się zająć operacjami na bazie danych w Symfony 3. Są to najbardziej elementarne operacje, które wykonujemy w frameworku backendowym. Symofny ułatwia nam wykonywanie tych operacji o ile właściwie skonfigurujemy. W dockerze, który zbudowaliśmy wcześniej(jeśli ominęliście ten post to znajdziecie go TUTAJ) mamy dostępne pdo_sqllite. Jednak ja preferuję mysql I dlatego zainstaluję dodatkowe pakiety w Dockerze. Cała reszta konfiguracji będzie dla mysql_pdo więc jeśli też chcecie go używać to dopiszcie w pliku docker/php/Dockerfile poniższe linijki:

RUN docker-php-ext-install \
  opcache \
  pdo \
  pdo_mysql \
  mysqli


RUN pecl install apcu apc xcache eacceerator

Teraz wystarczy zbudować jeszcze raz kontener php tym poleceniem.

docker-compose up -d --build

Sprawdzi wszystkie pliki Dockerfile I te które się zmieniły zbuduje na nowo a potem wystartuje je wszystkie.

Konfiguracja bazy danych

No to skoro mamy już wszystkie potrzebne narzędzia to mozemy skonfigurowac naszą aplikację.  Zaczniemy od pliku app/config/parameters.yml. Widzimy tutaj następujace pozycje

parameters:
  database_host:   127.0.0.1
  database_port:   ~
  database_name:   symfony
  database_user:   root
  database_password: ~

  mailer_transport: smtp
  mailer_host:    127.0.0.1
  mailer_user:    ~
  mailer_password:  ~

  secret:      ThisTokenIsNotSoSecretChangeIt

Większość rzeczy jest oczywista a ja chciałbym zwrócić uwagę na opcję database_host. Tam musimy umieścić nazwę kontenera z pliku docker-compose.yml gdzie jest konfiuracja naszej bazy danych.

Encje

W symofny korzystamy z bazy danych przy pomocy tak zwanych encji. Są to klasy, które reprezentują nasze tabele w bazie danych. Można je tworzyć ręcznie lub skorzystać z komend dostarczonych nam przez Symfony. Ta poniższa pozwala na stworzenie nowej Encji

bin/console doc:gen:entity

Ja w ramach przykładu chcę stworzyć przykładową klasę Task, która będzie, oprócz pola klucza prywatnego, tylko jedno pole name. Jako opcje konfiguracji wybieram annotation ponieważ jestem do nich przyzwyczajony i są dosyć intuicyjne w użyciu. Teraz wystarczy podać konfigurację tej zmiennej w bazie danych i można zakończyć działanie komendy. Cały proces tworzenia encji przeze mnie przedstawiam poniżej

symofny_tworzenie_encji

Oprócz stworzenia klasy encji komenda stworzyła również plik TaskRepository. W tym pliku będziemy mogli tworzyć bardziej zaawansowane zapytania do naszej bazy danych.  Natomiast nasza encja powinna wyglądać w ten sposób :

<?php

namespace AppBundle\Entity;

use Doctrine\ORM\Mapping as ORM;

/**
 * Task
 *
 * @ORM\Table(name="task")
 * @ORM\Entity(repositoryClass="AppBundle\Repository\TaskRepository")
 */
class Task
{
  /**
   * @var int
   *
   * @ORM\Column(name="id", type="integer")
   * @ORM\Id
   * @ORM\GeneratedValue(strategy="AUTO")
   */
  private $id;

  /**
   * @var string
   *
   * @ORM\Column(name="name", type="string", length=255)
   */
  private $name;


  /**
   * Get id
   *
   * @return int
   */
  public function getId()
  {
    return $this->id;
  }

  /**
   * Set name
   *
   * @param string $name
   *
   * @return Task
   */
  public function setName($name)
  {
    $this->name = $name;

    return $this;
  }

  /**
   * Get name
   *
   * @return string
   */
  public function getName()
  {
    return $this->name;
  }
}

 

Synchronizacja encji z bazą danych

Po powyższych czynnościach będziemy mieli nową encję jednak w bazie danych nic się jeszcze nie zmieni. Aby to się stało musimy zaktualizować naszą bazę danych  na podstawie zmian w encji. Do tego służy nam następujące polecenie

doc:sch:up

Można jej wywołać z dodatkowymi flagami:

–dump-sql spowoduje wyświetlenie zapytania mysql jakie zostanie wykonane na bazie danych by zsynchronizować ją z encją. Polecam ją wykonywać zawsze zanim zaktualizujecie bazę danych żeby zobaczyć  czy  wykona się to co naprawdę chcemy.

–force spowoduje wykonanie kodu na bazie danych co zmieni jej strukturę

Innym sposobem aktualizacji bazy danych jest korzytanie z DoctrineMigrations ale na ten temat opowiem w innym poście.

Teraz możemy już wykonywać zapytania REST i wykorzystywać bazę danych do przechowywania danych.  Do nowej encji stworzyłem  kontroler(jeśli nie wiecie jak go stworzyć to zapraszam do poprzedniego postu, znajdziecie go TUTAJ) . Umieściłem w nim 3 przykładowe endpointy:

 • Do pobrania wszystkich rekordów z tabeli
 • Pobranie rekordu o podanym id
 • Dodanie nowego rekordu

Łatwo zauważyć, że operacje na bazie danych wykonujemy za pomocą EntityManager’a. Przy pobieraniu podajemy tak naprawdę z jakiej encji chcemy skorzystać a nie tabeli. Wato też zauważyć że przy tworzeniu nowego elementu tworzymy nowy obiekt klasy encji a Symofny sam wie gdzie go zapisać w bazie danych. Zapis do bazy danych odbywa się przy pomocy dwóch funkcji persist() i flush(). Za pomocą persist() informujemy, że będziemy chcieli zapisać ten element a dopiero funkcja flush() wykonuje operacje INSERT na bazie danych.

 

Zapraszam do testowania na własną rękę możliwości Symofny i testowania swoich endpoint’ow w Postmanie lub innym narzędziu które pozwala na wysyłanie zapytań REST

Polityka prywatności
© Copyright 2024 by Blog FSGeek
Ikony pochodzą z Icons8