FSGeek

Jak dodać AI do aplikacji w 5 minut?

By Aleksander Patschek on Feb 1, 2021

Tensorflow jest jedną z głównych bibliotek wykorzystywanych w uczeniu maszynowym. Zazwyczaj kojarzymy ją z Pythonem, ale ma też wersję dla JS’a. Wykorzystując gotowe modele, jesteśmy w stanie dodać do naszej aplikacji trochę inteligencji. I to nie jest tak trudne, jak się wydaje.

Wykrywanie toksycznej mowy

Toksyczna mowa, jaką widać w internecie, jest coraz większym problemem. Widzimy ją najczęściej w komentarzach pod artykułami, postami, wpisami itd. I jako twórcy aplikacji powinniśmy jakoś się przed tym bronić. Jednym z rozwiązań może być wykorzystanie uczenia maszynowego i modelu, który potrafi wykrywać taką mowę. Tensorflow posiada model @tensorflow-models/toxicity, który można wykorzystać. Jak wygląda jego implementacja?

import "@tensorflow/tfjs";
import * as toxicity from "@tensorflow-models/toxicity";

Po pierwsze import potrzebnych bibliotek. Zawsze potrzebujemy zaimportować główną bibliotekę z tfjs, a potem wykorzystywany model. Teraz najważniejsze - wykorzystanie modelu.

 toxicity.load(threshold).then((model) => {
   model.classify(textarea.current.value).then((predictions) => {
    setResult(JSON.stringify(predictions));
   });
  });

Ważny jest parametr threshold, który informuje od jakiego poziomu prawdopodobieństwa bierzemy wartość. Np.: jeśli parametr wynosi 0.9, a dostaniemy wartość 0.7 na przekleństwo, to nie uznajemy tego za przekleństwo. Dalej już prosto podajemy tekst do sprawdzenia i czekamy na wynik - tutaj może to chwilę zająć więc warto poczekać. Co dostajemy?

[
  {
   "label":"identity_attack",
   "results":[
     {
      "probabilities":{
        "0":0.9921522736549377,
        "1":0.007847674190998077
      },
      "match":false
     }
   ]
  },
  {
   "label":"insult",
   "results":[
     {
      "probabilities":{
        "0":0.011824174784123898,
        "1":0.9881758689880371
      },
      "match":true
     }
   ]
  },
  {
   "label":"toxicity",
   "results":[
     {
      "probabilities":{
        "0":0.009817453101277351,
        "1":0.9901825785636902
      },
      "match":true
     }
   ]
  }
]

Dostajemy wynik dla każdej z 6 kategorii (identity attack, insult, obscene, severe toxicity, sexual explicit, threat) i ostateczny wynik w postaci klucza toxicity. Model ten jest nauczony wykrywania przekleństw w języku angielskim. W akcji możesz zobaczyć to na poniższym codesandbox.

Wykrywanie obiektów na zdjęciu

Kolejna ciekawa funkcjonalność to wykrywanie obiektów na zdjęciach. Możemy to wykorzystać na przykład by walidować zawartość zdjęcia. Szybki przykład - mamy portal społeczny i chcemy, by użytkownik na zdjęciu profilowym dodawał swoją twarz, a nie kota. Do tego celu wykorzystam model coco-ssd, który potrafi wykryć 80 obiektów. Więc jak to po kolei zaimplementować?

import "@tensorflow/tfjs";
import "@tensorflow/tfjs-backend-cpu";
import "@tensorflow/tfjs-backend-webgl";
import * as cocoSsd from "@tensorflow-models/coco-ssd";

Na początku importujemy wszystkie skrypty. Istotne są te backendy, ponieważ z ich pomocą będzie przetwarzane zdjęcie. Dalej już mamy kod, który można wykorzystać w naszej aplikacji.

const handleAdd = async () => {
  const file = fileInput.current.files[0];

  var fr = new FileReader();
  fr.readAsDataURL(file);
  fr.onload = async () => {
   const img = new Image();
   img.src = fr.result;
   img.onload = async () => {
    const model = await cocoSsd.load();
    const predictions = await model.detect(img);
    setResult(JSON.stringify(predictions));
   };
  };
 };

Wykorzystuję tutaj pole <input type='file'/> by uzyskać zdjęcie. Zanim je zacznę przetwarzać, muszę przekształcić je do obiektu klasy Image. Na samym końcu odpalamy detekcję na obrazku. Co możemy dostać?

	[
  {
   "bbox":[
     232.63840913772583,
     244.34025764465332,
     2700.7557463645935,
     3832.3988246917725
   ],
   "class":"person",
   "score":0.9437448978424072
  }
]

Dostajemy tablicę możliwości, gdzie dla każdej mamy:

 • bbox w formacie [x,y,width, height] - miejsce na zdjęciu, gdzie zostało wykryte
 • klasa obiektu
 • prawdopodobieństwo, z jakim klasa została znaleziona na zdjęciu

Sprawdź to sam na codesandbox.

Znajdowanie odpowiedzi w tekście

Na sam koniec coś w ramach ciekawostki, czyli możliwość znajdowania odpowiedzi w podanym tekście. Model qna pozwala generować odpowiedzi do pytania na podstawie danego tekstu. Standardowo najpierw musimy zaimportować potrzebne biblioteki.

import "@tensorflow/tfjs";
import * as qna from "@tensorflow-models/qna";

Teraz już zostaje tylko pobrać model i go wywołać.

const model = await qna.load();
const answers = await model.findAnswers(
  input.current.value,
  textarea.current.value
);

Co dostajemy jako rezultat?

[
  {
   "text":"June 28, 197",
   "score":22.3937349319458,
   "startIndex":26,
   "endIndex":38
  }
]

Jako rezultat dostajemy tablicę możliwych odpowiedzi. Każda odpowiedź zawiera znaleziony tekst, jego pozycję w oryginalnym tekście i poziom ufności. Niestety nie jest to zbyt dokładne i nie na każde pytanie znajdzie odpowiedź.

Mam też gotowy przykład na codesanbox, gdzie możesz sprawdzić to w praktyce.

Zadanie domowe

Spróbuj sam to zaimplementować i zastanów się, gdzie można by to wykorzystać. A może w twoim aktualnym projekcie widzisz idealne miejsce na trochę AI?

Polityka prywatności
© Copyright 2024 by Blog FSGeek
Ikony pochodzą z Icons8