FSGeek

Angular pipes - czyli jak przekształcać zmienne na widoku

By Aleksander Patschek on Jul 27, 2018

Każda aplikacja internetowa operuje na dużych ilościach danych, które musi w jakiś sposób wyświetlić. Rzadko kiedy są to dane proste takie jak tekst czy liczba - dużo częściej mamy do czynienia z obiektami, które trzeba jakoś zaprezentować. Czasami też proste dane musimy przekształcić do odpowiedniego formatu, ponieważ wymaga tego od nas biznes. Żeby wykonać takie transformacje możemy wykorzystać Angular pipes o których dziś piszę.

Angular pipes

Jeśli pisaliście coś w Angularze to prawdopodobnie często korzystaliście z tej funkcjonalości nawet o tym nie wiedząc. Używamy ich w plikach html by zmienić sposób wyświetlania naszej zmiennej bez modyfikacji jej w kontrolerze. Pipe’y mają następującą składnię:

zmienna | pipe:argument1:argument2

W tym momencie powinno wam już się przypomnieć parę przykładów gdzie mieliście taką składnię. Zresztą taką składnie spotkacie również w szablonach Twiga, który jest wykorzystywany np.: w frameworku Symfony. Działa on identycznie tylko tam funkcjonalność nazywa się filters. Zarówno w Twigu jak i w Angularze typowym przykładem zastosowania pipe’ów jest wyświetlanie daty. Data nie jest prostym stringiem który wygląda tak jak użytkownik tego chce - jest to obiekt, który zawiera dużą ilość danych więc gdy chcemy to jakoś wyświetlić musimy wyciagnąć potrzebne informacje, co jest proste gdy wykorzystujemy pipe’y

zmienna | date: 'd-m-Y'

Zazwyczaj jak tworzymy pipe chcemy by były jak najbardziej uniwersalne, dlatego mamy tez możliwość przekazywania parametrów - w naszym przykładzie był to format daty, który możemy dowolnie definiować dla każdego wykorzystania.

Tworzenie własnych pipe’ow

Oczywiście ta funkcjonalność nie byłaby taka świetna jeśli nie mielibyśmy możliwości tworzenia własnych pipe’ów. Jako przykład pokażę jak można stworzyć pipe do prostego filtrowania tabeli po długości słowa - zostaną przepuszczone tylko te wyrazy, które mają minimalną długość podaną jako argument. Żeby go stworzyć możemy skorzystać z dwóch metod: jedna to wykorzystanie Angular CLI lub stworzenie pliku samodzielnie ale wtedy musimy pamiętać o zarejestrowaniu go w pliku app.module.ts. Jeśli wybierzemy pierwszy sposób, co oczywiście polecam to wystarczy, że w konsoli wpiszemy coś takiego i powstanie plik wraz z wymaganą konfiguracją:

ng g pipe arrayLengthFilter

Powstały plik wygląda następująco:

import { Pipe, PipeTransform } from '@angular/core';

@Pipe({
 name: 'arrayLengthFilter'
})
export class ArrayLengthFilterPipe implements PipeTransform {

 transform(value: any, args?: any): any {
  return null;
 }

}

Pierwsza rzecz jaka rzuca się w oczy to to, że nasza klasa implementuje interfejs PipeTransform i jest on obowiązkowy dla tej funkcjonalności. Interfejs wymaga od nas zaimplementowania jednej metody transform, która przyjmuje dwa argumenty: wartość, która ulegnie transformacji oraz opcjonalnie argumenty, które można wykorzystać do tworzenia różnych wariantów transformacji. Teraz możemy przejść do implementacji naszej funkcjonalności.

transform(array: string[], length: number = 5): any {
  return array.filter((elem:string)=>elem.length>=length)
}

Teraz żeby to wykorzystać wystarczy, zrobimy coś takiego:

pureArray | arrayLengthFilter:5

Jak widać nie ma tutaj nic skomplikowanego a potrafi ułatwić życie. Jeśli chcecie zobaczyć jak to działa to wejdzie tutaj

Czyste i nieczyste pipe’y

Jeśli weszliście na podany przeze mnie link to mogliście zauważyć dziwną sytuację. Pomimo tego że wpisywaliśmy nowe rzeczy do tablicy to w jednym miejscu nie pojawiały się nowe elementy. Dlaczego? Ma to związek z ze sposobem w jaki są wykrywane zmiany. Czyste pipe’y, czyli takie które tworzymy domyślnie, wykrywają tylko następujace zmiany:

 • Jeśli zmienna jest typu prostego (String, Number, Boolean, Symbol) to wystarczy zmiana wartości
 • W przypadku zmiennych złożonych (Object, Array, Function, Date) musi nastąpić zmiana referencji

Jak teraz zerkniecie do kodu komponentu to zauważycie, że w pierwszym przypadku tworzymy nową tablicę z nowo dodanym elementem - czyli zmieniamy referencje, natomiast w drugim mutujemy oryginalną tablicę dodając do niej element. Oczywiście możemy zmienić domyślne zachowanie i zmienić nasz pipe na impure edytując dekorator nad klasą

@Pipe({
 name: 'arrayLengthImpureFilter',
 pure: false
})

Jednak zanim to zrobimy musimy się zastanowić. A najlepiej dwa razy. Nieczysty pipe będzie powodował ze nasza funkcja będzie dużo częściej wywoływana niż przy domyślnej strategii. Jeżeli w naszej funkcji wykonujemy dużo obliczeń lub są one kosztowne może się okazać że strona znacząco zwolni lub całkowicie przestanie działać

Polityka prywatności
© Copyright 2024 by Blog FSGeek
Ikony pochodzą z Icons8