FSGeek

Dostęp do prywatnych plików na S3 na 4 sposoby

By Aleksander Patschek on Feb 22, 2024

S3 jest usługą, którą pozwala na trzymanie plików w chmurze. Jednym z zastosowań jest hosting stron internetowych i wtedy pliki są publiczne. Ale w większości zastosowań chcemy, by pliki były prywatne np.: przechowywanie dokumentów. A co zrobić, gdy chcemy udostępnić jakiś plik lub grupę plików? Wtedy musimy pracować z Presigned URLs.

Przypadek prosty - S3 Presigned URL

S3 presigned URL jest to mechanizm, który użyjemy przy najprostszych sytuacjach. Przykładem sytuacji, w której chcemy to zastosować, jest typowe udostępnianie pojedynczych plików np.: zdjęć, dokumentów. Co istotne możemy kontrolować czas życia URL, co pozwala chronić prywatne zasoby.

Generowanie takiego URL jest proste i możemy zrobić to na 3 sposoby:

 • W panelu AWS. Musimy wybrać plik, kliknąć actions, wybrać Share with a presigned URL i ustawić czas życia linku.

 • Używając CLI

aws s3 presign s3://bucket-name/mydoc.pdf --expires-in 604800 --region eu-central-1 --endpoint-url https://s3.eu-central-1.amazonaws.com`
 • W kodzie
const createPresignedUrlWithClient = ({ region, bucket, key }) => {
  const client = new S3Client({ region });
  const command = new GetObjectCommand({ Bucket: bucket, Key: key });
  return getSignedUrl(client, command, { expiresIn: 3600 });
};

Wykorzystanie Cloudfront

S3 Presigned Url można zastosować do najprostszych sytuacji, gdy chcemy udostępnić jeden plik. A co gdy chcemy coś bardziej zaawansowanego np.: chcemy udostępnić cały folder, albo dodać bardziej zaawansowane warunki dostępu? Wtedy z pomocą przychodzi usługa Cloudfront.

Cloudfront jest to CDN, który pozwala przyspieszyć ładowanie plików z S3. Ale ma też możliwość udostępniania plików z prywatnego S3. Można to zrobić na dwa sposoby:

 • Signed URL - bardzo podobne do S3 Presigned URL
 • Signed Cookies - odpowiednie dane są wysyłane przez cookies.

Każdy z tych sposobów ma swoje zalety i wady, a czasem ma sens łączenie obu tych rozwiązań.

Cloudfront Signed URLs

Mechanizm jest bardzo podobny do tego, co przedstawiłem chwilę temu w S3 Presigned Url. Za pomocą odpowiedniego URL i query params użytkownik jest w stanie się dostać do pliku. Różnicą jest możliwość tworzenia bardziej zaawansowanej logiki i warunków dostępu np.: możliwość dania dostępu do całego folderu.

Cloudfront Signed URLs ma dwa tryby:

 • Canned policy. Jest to uproszczona wersja tworzenia Signed URL i tam możemy ustawić, kiedy link przestanie działać. Czyli bardzo podobna sytuacja do S3.
 • Custom policy. Tutaj mamy dużo więcej możliwości konfiguracji np.: możliwość dawania dostępów do całych folderów, przedziały czasowe, kiedy link jest dostępny (min-max) i filtrowanie po IP.

Przykład kodu dla Custom Policy

const policy = JSON.stringify({
  "Statement": [
    {
      "Resource": `https://d111111abcdef8.cloudfront.net/${directory}/*\?`,
      "Condition": {
        "DateLessThan": {
          "AWS:EpochTime": Math.floor((new Date()).getTime() / 1000) + (60 * 60 * 1) // Current Time in UTC + time in seconds, (60 * 60 * 1 = 1 hour)
        }
      }
    }
  ]
});

const url = cloudFront.getSignedUrl({
  url: `https://d111111abcdef8.cloudfront.net/${directory}/index.html`,
  policy,
 })

Cloudfront Signed Cookies

Przy Signed URL musimy zawsze przesyłać parametry w postaci query params. Może to nie być wygodne, gdy musimy pobrać wiele plików. Wtedy rozwiązaniem jest Signed Cookies. Wystarczy, że te same parametry co ustawiamy w URL, dodamy do cookies. I wtedy będą wysyłane z każdym zapytaniem, a my mamy dostęp do plików. Cała reszta jest identyczna jak w przypadku Cloudfront Signed URLs

 const signedCookie = cloudFront.getSignedCookie({
    policy,
  });

Co więcej, możemy wyciągnąć z signedCookie potrzebne informacje i sami złożyć odpowiedni URL

const url = `https://d111111abcdef8.cloudfront.net/${directory}/index.html?Policy=${signedCookie['CloudFront-Policy']}&Signature=${signedCookie['CloudFront-Signature']}&Key-Pair-Id=${signedCookie['CloudFront-Key-Pair-Id']}`

Łączenie Cloudfront Signed URLs z Signed Cookies

Jakiś czas temu miałem bardzo ciekawy przypadek w pracy i musiałem ładować zestaw plików (powiedzmy, że widget do strony internetowej) w iframe. Jakie miałem możliwości:

 • S3 Presigned URL - odpada bo potrzebuję dać dostęp do wielu plików
 • Cloudfront Signed URLs - brzmi dobrze, ale nie działa w pełni z iframe. Udało się przekazać url do iframe z odpowiednimi parametrami, ale kolejne zapytania po pliki nie dodają potrzebnych query params.
 • Cloudfront Signed Cookies - też nie do końca, bo iframe nie widział plików cookies z głównej aplikacji.

Rozwiązanie? Połączenie Cloudfront Signed URLs z Signed Cookies przy pomocy Cloudfront functions.

Cloudfront functions pozwalają modyfikować odpowiedź z Cloudfront, zanim trafi do klienta. Daje to ciekawe możliwości.

function handler(event) {
  var request = event.request;
  var response = event.response;
  
  var querystring = request.querystring;
  var headers = response.headers;

  
  var attributes = "SameSite=None; Secure;" 
  if(querystring['Policy']){
    response.cookies['CloudFront-Policy'] = querystring['Policy'];
     response.cookies['CloudFront-Policy']["attributes"] = attributes;
  }
  
  if(querystring['Key-Pair-Id']){
     response.cookies['CloudFront-Key-Pair-Id'] = querystring['Key-Pair-Id'];
     response.cookies['CloudFront-Key-Pair-Id']["attributes"] = attributes;
  }
  
  if(querystring['Signature']){
    response.cookies['CloudFront-Signature'] = querystring['Signature'];
    response.cookies['CloudFront-Signature']["attributes"] = attributes;
  }
  
  

  // Return response to viewers
  return response;
}

W src do iframe’a podawałem Signed Url do pliku index.html z odpowiednimi query params. Następnie w Cloudfront functions wykorzystałem te dane, by utworzyć właściwe cookies w iframe przy pomocy nagłówka z Set-Cookie. Dzięki temu w iframe zostały stworzone cookies z odpowiednimi danymi i pobieranie kolejnych plików wysyłało cookies, co pozwalało pobrać wszystkie potrzebne pliki.

Polityka prywatności
© Copyright 2024 by Blog FSGeek
Ikony pochodzą z Icons8