FSGeek

Bądź produktywny - Prettier

By Aleksander Patschek on May 3, 2018

Jedna z rzeczy która potrafi zająć czas podczas programowania to kijowe formatowanie. Każdy ma swój ulubiony styl, niektórzy wolą spacje nad tabulacją, natomiast inni wolą podwójny cudzysłów od pojedynczego. Ale pracując razem w projekcie warto wystosować wspólny styl i używać narzędzi, które będą tego pilnowały. Ja polecam narzędzie o nazwie Prettier

Co to jest Prettier?

Prettier jest narzędziem, które usprawnia proces tworzenia oprogramowania poprzez wprowadzenie jednolitego formatowania kodu. Usuwa on oryginalne formatowanie plików i wprowadza tam zdefiniowane przez nas reguły.

Znalazłem to narzędzie jakieś pół roku temu i wprowadziło ono pewien porządek w kodzie nad którym pracowaliśmy z kolegą. Zniknęły problemy z formatowaniem, które wynikały z pominięcia jakiegoś pliku, drobnych różnic w konfiguracji czy czasami innych preferencji.

Dzięki wykorzystaniu Prettiera trochę też zaoszczędziliśmy na czasie. Nie było potrzeby skupiać się na formatowaniu podczas pisania kodu - teraz wystarcza jedna komenda. Dodatkowo podczas przeglądania PR nie ma potrzeby zwracania uwagi na styl - Prettiera da się prosto podpiąć pod CI, żeby samo sprawdziło czy kod spełnia wymogi formatowania a jeśli nie to poinformowało nas o tym.

Korzystanie z niego jest banalnie proste tak samo jak instalacja. Możemy go zainstalować globalnie lub tylko lokalnie dla projektu co według mnie jest lepszym rozwiązaniem.

yarn add prettier

Opcje formatowania

Żeby móc formatować tekst warto wiedzieć jakie mamy opcje. A mamy ich całkiem sporo:

  • Print Width - ilość znaków w pojedynczej linii. Domyślnie jest 80 ale możemy zmienić na inną wartość liczbową --print-width 100
  • Tab Width - liczba spacji, które są umieszczane na każdym kolejnym poziomie zagnieżdżenia. Domyślnie 2 ale można wstawić inną wartość liczbową --tab-width 4
  • Tabs - domyślnie do przesuwania kolejnych zagnieżdżeń są wstawiane spacje. Żeby zmienić trzeba wykorzystać flagę --use-tabs
  • Semicolons - domyślnie na końcu każdej linii jest dodawany średnik. Jeśli damy wartość --no-semi to średnik zostanie umieszczony na początku każdej linii gdzie jego brak mógłby powodować błędy
  • Quotes - czy chcemy używać pojedynczego cudzysłowu zamiast podwójnego. Domyślnie są podwójny cudzysłów - do zmiany wystarczy dać --single-quote
  • Trailing Commas - opcja, która ustawia czy mają być dodawane tzw.trailing commas tam gdzie to możliwe w przypadku struktury mającej więcej niż jedną linię. Mamy tutaj 3 opcje: none - domyślna, nie ustawia trailing commas, es5 - ustawia tylko tam gdzie jest to poprawne dla standardu ES5 (obiekty, tablice), all - wszędzie gdzie to możliwe (np.: argumenty funkcji). Ustawiamy przy pomocy flagi -- trailing-comma np.: --trailing-comma all
  • Bracket Spacing - ustawia czy po otwarciu i przed zamknięciem nawiasu w obiekcie mają się pojawić spacje. Domyślnie są wstawiane spacje ale można zmienić przy pomocy --no-bracket-spacing
  • JSX Bracekts - domyślnie gdy korzystamy z Prettiera umieszcza on znak > zamykający element JSX w nowej linii. Jeśli chcemy by nie był przenoszony do następnej linii to możemy użyć flagi --jsx-bracket-same-line
  • Arrow Function Parentheses - opcja dotyczy funkcjonalności z ES6 czyli arrow functions. W Prettierze możemy ustawić tutaj 2 wartości: avoid - kiedy to tylko możliwe nawiasy będą pominięte dla argumentów, always - nawiasy będą umieszczane zawsze. Domyślnie jest wartość avoid a możemy ją zmienić przy pomocy --arrow-parens always
  • Require Pragma - ciekawa opcja na sam koniec jeśli mamy bardzo dużo plików i nie chcemy wszystkich formatować od razu to możemy użyć flagi --require-pragma. Wtedy zostaną sformatowane tylko pliki które mają na górze specjalny komentarz
/**
 * @prettier
 */

Wszystkie inne pliki zostaną pomięte.

Jak z niego korzystać

Z Prettiera korzysta się przy pomocy CLI i nie jest to na szczęście skomplikowane. Najprostszym sposobem jest użycie opcji formatowania o których wspomniałem wyżej bezpośrednio w poleceniu np.:

prettier --print-width 100 --use-tabs --single-quote --write "*.js"

Na samym końcu ważne jest przełącznik --write, który powoduje nadpisanie formatowania w pliku na ten zdefiniowany przez nas. Oczywiście jeśli użyjemy dużo przełączników to polecenie będzie bardzo długie. Wtedy możemy wykorzystać plik .prettierrc w którym umieścimy naszą konfigurację

{
	"printWidth": 100,
	"useTabs": true,
	"singleQuote": true
}

Wtedy wystarczy tylko krótkie polecenie

prettier --write "*.js"

Oprócz samego nadpisywania plików warte wykorzystania jest również przełącznik --debug-check. Sprawdza on wtedy wszystkie pliki i jeśli jakiś jest sformatowany niezgodnie z naszymi zasadami to wyświetli błąd. Sprawdza się to idealnie by sprawdzić czy nasz PR jest poprawnie sformatowany zanim wciągniemy go do głównego brancha.

Polityka prywatności
© Copyright 2024 by Blog FSGeek
Ikony pochodzą z Icons8