FSGeek

Bądź produktywny - testy w Postmanie

By Aleksander Patschek on Aug 13, 2019

W ostanim wpisie pokazałem jak można zacząć pracę z Postmanem. Jednak możliwości Postmana nie ograniczają się tylko do wysyłania zapytań na serwer i odbierania odpowiedzi. Z jego pomocą możemy stworzyć proste testy API i wprowadzić automatyzację do naszego procesu testowego.

Inne wpisy z Postmana

Eksport danych

Jednak zanim przejdę do tematu testowania najpierw wspomnę o eksporcie kolekcji oraz zmiennych środowiskowych. Po co nam taka funkcjonalność? Rzadko kiedy pracujemy nad jakimś projektem w pojedynkę. A skoro więcej osób jest zaangażowanych, to nie tylko my mamy interes by korzystać z Postmana. Stworzenie odpowiednich kolekcji dla bardzo zaawansowanego API może być czasochłonne i nie ma potrzeby by każdy developer robił to z osobna. Dodatkowo w czasach gdzie większość projektów korzysta z gita taka wymiana wyeksportowanej kolekcji jest banalnie prosta.

Aby wyeksportować naszą kolekcję musimy kliknąć na opcję Export w menu naszej kolekcji

export

Następnie pojawi się okno dialogowe gdzie możemy wybrać w jakiej wersji formatu będziemy przechowywać kolekcję - jeśli nie wiecie co wybrać to zawsze polecam najnowszą wersję.

Oprócz tego, że możemy eksportować kolekcje to warto jeszcze zapisać zmienne środowiskowe - o ile ich używamy. Aby to zrobić musimy wejść do okna dialogowego gdzie możemy zarządzać wszystkimi środowiskami i tam mamy opcję do eksportu

environment-export

Eksport jest najprostszym sposobem na dzielenie się z innymi członkami zespołu naszą kolekcją oraz środowiskami. Wystarczy, że taki plik umieścimy samodzielnie w repozytorium i inni członkowie zeposłu będą mogli go zaimportować. Oczywiście są też minusy takiego ręcznego umieszczania pliku - rozwiązywanie konfliktów może boleć. Istnieją także lepsze sposoby na współdzielenie naszych kolekcji - zostaną one poruszone w następnym poście.

Testy

Testy API zazwyczaj kojarzą się z osobnymi bibliotekami i frameworkami. Takie rozwiązanie jest dobre o ile potrafimy korzystać z takiej biblioteki, potrafimy postawić sobie środowisko by to uruchomić i mamy czas na aktualizowanie. Ciekawym pomysłem na pisanie testów może być wykorzystanie do tego celu Postmana - skoro i tak go wykorzystujemy to wystarczy dopisać parę linijek i będziemy mieć działające testy automatyczne.

Testy dla naszych ednpointów możemy stworzyć wchodząc w ostatnią zakładkę - Tests.

testy-clean

Mamy tam puste pole tekstowe, które możemy wypełnić naszymi testami. To ile testów wpiszemy w to pole zależy od nas i specyfiki danego endpointu. Należy tylko pamiętać, że testy będą dotyczyły tego konkretnego endpointu i danych jakie są aktualnie w nim wpisane. Więc jeśli jakiś endpoint może posiadać kilka możliwości ustawień np. parametrów i chcemy zautomatyzować jego testowanie to najlepiej by było stworzyć kilka osobnych endpointów tak by każdy pokrywał jeden przypadek.

Co możemy testować w takim endpoincie? Mogę podać kilka możliwości:

 • Czy status jest odpowiedni
 • Czy zwraca poprawne dane
 • Czy struktura jest poprawne
 • Czy zawiera odpowiednie nagłówki

Jak może wyglądać taki przykładowy test?

testy-get-all

pm.test("response is valid", () => {
  pm.response.to.have.status(200);
});

pm.test("set post id", ()=>{
  const responseJson = pm.response.json();

  pm.environment.set("postId", responseJson[0].id);
})

W pierwszym teście sprawdzam czy dostałem poprawny status odpowiedzi. Ciekawy jest natomiast drugi test ponieważ pobieram w nim id posta z odpowiedzi i umieszczam w zmiennej środowiskowej. Po co mi coś takiego? Dzięki temu możemy stworzyć cały proces testowania - od stworzenia jednostki, gdzie dostajemy jej id, po edycję i usuwanie. Nie musimy ani polegać na tym, że jednostka o takim id istnieje w systemie od kiedy stworzyliśmy test ani ingerować w testy szczególnie kiedy będą odpalane automatycznie jedne po drugim.

Inny przykład testów to sprawdzenie czy struktura jaka jest zwracana przez endpoint jest poprawna. Tutaj możemy skorzystać z biblioteki tv4 lub ajv - ja pokażę dzisiaj tą drugą. Pokażę dwa przypadki które można spotkać najczęściej czyli endpoint zwraca pojedynczy obiekt lub grupę obiektów. Zacznijmy od tego pierwszego

const Ajv = require('ajv');
const ajv = new Ajv({logger: console});
const schema = {
    "properties": {
      "userId": {
        "type": "number"
      },
      "id": {
        "type": "number"
      },
      "title": {
        "type": "string"
      },
      "body": {
        "type": "string"
      }
    },
    "additionalProperties": false
  };

pm.test("response is valid", () => {
  pm.response.to.have.status(200);
});

pm.test("response has valid structure", () => {
  pm.expect(ajv.validate(schema, pm.response.json())).to.be.true;
});

Najpierw musimy określić co to znaczy poprawny schemat czyli go opisać - określić jakie są pola są dozwolone oraz jaki powinny mieć typ. Następnie wykorzystujemy mechanizmy samej biblioteki oraz Postmana by w teście określić czy endpoint odpowiedział poprawnie. Drugi przypadek to tablica obiektów.

const Ajv = require('ajv');
const ajv = new Ajv({logger: console});
const schema = {
 "type": "array",
 "items": {
  "type": "object",
  "properties": {
    "postId": {
      "type": "number"
    },
    "id": {
      "type": "number"
    },
    "name": {
      "type": "string"
    },
    "email": {
      "type": "string"
    },
    "body": {
      "type": "string"
    },
  },
  "additionalProperties": false
 },
};

pm.test("response is valid", () => {
  pm.response.to.have.status(200);
});

pm.test("response has valid structure", () => {
  console.log(pm.response.json())
  pm.expect(ajv.validate(schema, pm.response.json())).to.be.true;
});

Konfiguracja jest podobna - różni się tylko tym, że element na najwyższym poziomie będzie tablicą.

Automatyzacja testów

Jak odpalać napisane przez nas testy? Odpalają się one zawsze wtedy gdy wysyłamy zapytanie na serwer

testy-result

Automatyczne testowanie to jeszcze nie jest ponieważ musielibyśmy ręcznie zrobić to dla każdego endpointu. Na szczęście możemy uruchomić wszystkie testy w kolekcji.

Aby to zrobić musimy rozwinąć panel dla naszej kolekcji i kliknąć Run.

collection-run

Otworzy nam się nowe okno gdzie zobaczymy wszystkie zdefinowane przez nasz endpointy oraz będziemy w stanie uruchomić wszystkie w jednym momencie.

collection-runner

Oprócz tego, że możemy uruchomić testy możemy manipulować ich kolejnością, ustawić aktualne środowisko, stopień logowania informacji itd.

test-result

Po tym jak uruchomimy testy dostaniemy widok podsumowania gdzie będziemy widzieć informację jakie testy zostały uruchomione, jaki jest ich rezultat oraz zapisać je. No i mamy nasze testy automatyczne. Teraz po zmianach a API możemy uruchomić nasze testy by mieć pewność, że nie wystąpiła regresja. Prawda, że proste? Wiedzieliście o takiej możliwości Postmana? A jeśli tak to korzystaliście?

Polityka prywatności
© Copyright 2024 by Blog FSGeek
Ikony pochodzą z Icons8