FSGeek

Budowanie aplikcji GenAI z AWS Bedrock

By Aleksander Patschek on Jan 11, 2024

AWS Bedrock cały czas się rozwija i informacje w artykule pochodzą ze stycznia 2024. Jeśli czytasz artykuł później, to informacje mogą się różnić (szczególnie cena, dostępne modele i dostępne regiony)

Czym jest Amazon Bedrock

Amazon Bedrock jest to stosunkowo nowa usługa, która dostarcza modele Generative AI i więcej. Szczególnie dużo funkcjonalności zostało dodanych podczas ostatniego Re:Invent.

Gdzie jest dostępne?

Jeśli korzystasz z AWS, to powinieneś/aś znać sposób wypuszczania nowych funkcjonalności w AWS. Pierwszym regionem, który otrzymuje wszystkie nowości, jest zawsze us-east-1. Jest to najlepsze miejsce do testowania nowości. Potem nowe funkcjonalności są uruchamiane w kolejnych regionach.

Aktualnie AWS Bedrock jest dostępny w następujących regionach:

 • us-east-1
 • us-west-2
 • ap-southeast-1
 • ap-northeast-1
 • eu-central-1

Trzeba pamiętać, że funkcjonalności najpierw trafiają na us-east-1 a potem na kolejne regiony. Dostępność poszczególnych modeli i funkcjonalności w regionach może być różna.

Przez resztę postu opisuję możliwości an us-east-1. Jeśli potrzebujesz koniecznie innego regionu, to sprawdź, co tam jest możliwe.

Dostępne modele

W Amazon Bedrock nie znajdziesz modelu OpenAI ale znajdziesz inne modele w różnych kategoriach: text, image, embedding.

Text:

 • AI21 Labs
  • Jurassic-2 Ultra
  • Jurassic-2 Mid
 • Amazon
  • Titan Text G1 - Lite
  • Titan Text G1 - Express
 • Anthropic
  • Claude v2.0 i v2.1
  • Claude Instant
 • Cohere
  • Command
  • Command Light
 • Meta
  • Llama 2 Chat 13B
  • Llama 2 Chat 70B
  • Llama 2 13B
  • Llama 2 70B

Embeddings:

 • Amazon
  • Titan Embeddings G1 - Text
  • Titan Multimodal Embeddings G1
 • Cohere
  • Embed English
  • Embed Multilingual

Image:

 • Amazon
  • Titan Image Generator G1
 • Stability AI
  • SDXL 0.8
  • SDXL 1.0

Jak widać dużą zaletą Amazon Bedrock jest różnorodność modeli. Dzięki temu można wybrać coś dla siebie i eksperymentować z modelami. Ja aktualnie sporo używam Claude i jestem zadowolony. Oprócz tego warto zwrócić uwagę na Llama - jest to model, który można hostować lokalnie na maszynie. Ale zanim zaczniesz konfigurować serwer, który to udźwignie, można bardzo tanio przetestować czy model daje radę.

Cena.

Jeżeli znasz cennik dla OpenAI, to nie powinno cię zdziwić, że tutaj też płacisz za ilość użytych tokenów. Dla wybranych modeli ceny kształtują się następująco:

 • Claude - Input $0.008/1k token i Output $0.024/1k token
 • Llama 2 Chat (70B) - Input $0.00195/1k token i Output $0.00256/1k token
 • Titan Text Express - Input $0.0008/1k token i Output $0.0016/1k token

Wszystkie ceny można zobaczyć na oficjalnej stronie. Warto się temu przyjrzeć, bo cena za tokeny jest bardzo ważnym wskaźnikiem.

Jeśli dobrze to przeliczysz, to zauważysz, że przy dużym ruchu koszty mocno rosną. Dlatego wtedy może być opłacalny model Provisioned.

Inne możliwości Bedrock.

Tak jak wspomniałem na początku artykułu podczas re:Invent zostało zaprezentowanych wiele ciekawych funkcjonalności wbudowanych w Bedrock.

Knowledge bases.

Nowość od Amazon Bedrock ogłoszona na re:Invent 2023. Jest to rozwiązanie, które ułatwia tworzenie bazy wiedzy. Po prostu wskazujemy, gdzie są nasze dokumenty, wybieramy bazę wektorową i tyle. Resztą zajmuje się AWS. Jest to dosyć ciekawe rozwiązanie, które pomaga przyspieszyć pracę. Uwaga tylko na pricing przy bazach wektorowych.

Agents.

Wraz z bazą wiedzy do Amazon Bedrock zostali dołożeni agenci. Jest to rozwiązanie podobne do OpenAI Assistants, ale bardziej zintegrowane z usługami AWS’a. Agent może korzystać z 1 lub więcej bazy wiedzy oraz akcji, które uruchomią funkcje Lambda. Dzięki temu dosyć szybko można wyklikać agenta, który będzie wykonywał nawet zaawansowane operacje.

Langchain i Amazon Bedrock.

Langchain to na czas pisania (styczeń 2023) najlepszy (i jedna z niewielu) bibliotek, które upraszczają komunikację z różnymi modelami. Oczywiście można komunikować się z Amazon Bedrock bez tej biblioteki.

Wymogi przedwstępne:

 • konto na AWS
 • skonfigurowane AWS CLI
 • dostęp do wybranego modelu Amazon Bedrock

Proste odpytanie modelu przy pomocy Langchain

Zobaczmy, jak zaimplementować prostą funkcjonalność do odpytywania modelu

import { ChatBedrock } from "langchain/chat_models/bedrock"; 
import { HumanMessage } from "langchain/schema";

async function chat(question){
	const model = new ChatBedrock({ 
		model: "anthropic.claude-v2", 
		region: 'eu-central-1' 
	}); 
	 
	const res = await model.invoke([new HumanMessage({ content: question })]); 
	
	return res;
}

Wybrałem model Claude V2, bo po moich testach okazał się najlepszy i najbardziej zbliżony do możliwości OpenAI.

Jak widzisz, kodu nie jest dużo, co jest zaletą korzystania z Langchain. Trochę kodu boilerplate jest ukryte i możemy się skupić na najważniejszym. Ja lubię korzystać do takich rzeczy, bo uprasza mi to kod. Ale jeśli chodzi o bardziej zaawansowane elementy np.: agenci, to na razie unikam. Za dużo tam magii i nie czuję kontroli nad tym.

Podstawowy chat przy pomocy Langchain

Drugi kod, jaki chcę pokazać, to wywoływanie chatu z pamięcią. Ta funkcjonalność już bardziej przypomina, to co znamy np.: z ChatGPT.

async function chat(question){
	const memory = new BufferMemory({ 
		chatHistory: new DynamoDBChatMessageHistory({ 
			tableName: 'memory', 
			partitionKey: "id", 
			sessionId: 'sessionId', 
			config: { 
				region: 'eu-central-1', 
			}, 
		}), 
	}); 
	 
	const model = new ChatBedrock({ 
	model: "anthropic.claude-v2", 
	region: config.region, 
	}); 
	 
	const chain = new ConversationChain({ llm: model, memory }); 
	 
	const res = await chain.call({ input: event.body.question });
	
	return res;
}

Ten kod jest trochę bardziej skomplikowany, ale też nie ma tragedii. Na początku definiujemy naszą pamięć, w której będą zapisywane nasze pytania i odpowiedzi od modelu. BufferMemory wrzuca całą pamięć do konwersacji więc w przypadku dużych konwersacji lepiej użyć BufferWindowMemory, który ogranicza ilość wiadomości.

Ja tutaj się zdecydowałem na wykorzystanie bazy NoSQL od AWS czyli DynamoDB. Czuję się dobrze z tą bazą i dlatego ją wybrałem. Ale możesz wybrać inną bazę danych bo Langchain ma wiele innych integracji np.: Redis, MongoDB, Firestore itd.

Dalej jest już podobny kod do wyżej. Zamiast bezpośrednio wywoływać model, korzystamy z ConversationChain, który dodaje zawartość pamięć. Wywołujemy i zwracamy rezultat. Warto też pamiętać, że automatycznie nasze pytanie i odpowiedź zostanie zapisane w bazie.

Gdzie uruchamiać aplikację LLM?

Tutaj mamy kilka opcji, które zależą od tego, jak często będziemy wywoływać naszą aplikację. W przypadku testów i budowania POC/MVP spokojnie można uruchomić to na AWS Lambda, ponieważ płacimy wtedy tylko i wyłącznie za konkretne wywołania. Jeśli ruch jest stabilniejszy albo mamy już API, które działa np.: na AWS App Runner (tutaj znajdziesz post o tym, jak wdrożyć API na App Runner), to nie ma przeciwwskazań, by uruchomić to obok innych endpointów.

To jest według mnie najlepsza rzecz w całym budowaniu aplikacji na podstawie LLM. Jeśli masz już wszystkie dane i poukładany proces, to stworzenie aplikacji jest stosunkowo proste i można dany kawałek kodu wrzucić w dowolne miejsce.

Polityka prywatności
© Copyright 2024 by Blog FSGeek
Ikony pochodzą z Icons8