FSGeek

Praktyczne wprowadzenie do CI/CD na przykładzie GitHub Actions

By Aleksander Patschek on Apr 5, 2023

CI/CD to podstawa każdego dobrze prowadzonego projektu. Bez tego ciężko utrzymać projekt w dobrym stanie. Konfiguracja odbywa się najczęściej raz na początku projektu i potem aktualizacje od czasu do czasu. Na początku wydaje się to skomplikowane, ale po pierwszej konfiguracji jest już prosto

logo filmu na YT o github actions

Zobacz na YouTube jak skonfigurować workflow w Github Actions.

Jeśli wolisz video od tekstu, to zerknij na poniższy film na YT. Krok po kroku pokazuję jak stworzyć workflow,  jak go skonfigurować i jak wygląda uruchamianie tego skryptu. Workflow jest stworzony dla projektu JavaScript, ale możesz go w prosty sposób dostosować do swoich potrzeb. Sam skrypt znajdziesz na dole tego wpisu. 

Różnica między CI/CD/CD:

 • Continuous Integration. Polega na ciągłym integrowaniu kodu  z główną gałęzią. Nawet kilka razy dziennie. Dzięki temu nie mamy żadnych zmian, które długo czekają na możliwość zmergowania. Aby móc wprowadzić taki proces należy mieć zautomatyzowane sprawdzanie kodu. I to zarówno od strony statycznej, jak i testów. Kolejnym etapem jest również budowanie kodu
 • Continuous Delivery. Automatyzujemy cały proces deployu. Czyli mając Continuous Delivery, programista nie musi pamiętać jak wypuścić zmiany, ale może jednym kliknięciem rozpocząć proces i iść na kawę.
 • Continuous Deployment. Tutaj już automatyzujemy wszystko - jeśli wszystkie testy przeszły, to deploy jest automatycznie uruchamiany. Na tym etapie użytkownicy dostają wszystkie poprawki, jak tylko zostaną zmergowane.

Co warto uruchamiać na CI:

 • Statyczna analiza kodu. Podstawowe testy jakie należy przeprowadzić na każdym Pull Request. Dzięki temu mamy pewność, że nowy kod spełnia nasze reguły. Jest to podstawowe narzędzie do utrzymania czystego kodu.
 • Testy jednostkowe. Druga najważniejszy element każdego Pull Requestu. Dzięki temu mamy pewność, że nie wprowadzamy regresji do projektu. Ma to znaczenie, gdy chcemy wprowadzić cały proces CI/CD i chcemy mieć automatyczny deploy
 • Testy E2E. Bardzo fajne narzędzie do testów regresji. Uwaga! Uruchamianie na każdym PR jest złym pomysłem ze względu na czas, Dużo lepiej jest puszczać od czasu do czasu lub podczas większych zmian.
 • Bezpieczeństwo. Coraz ważniejszy temat przy tworzeniu aplikacji. Może to być zarówno prosty npm audit, jak i bardziej zaawansowane (zewnętrzne) narzędzia.
 • Inne narzędzia. Tak naprawdę podczas CI/CD można uruchamiać wiele różnych narzędzi. Tylko od nas zależy na czym nam zależy i co chcemy sprawdzać.

Jakie są narzędzia do tworzenia CI/CD

W ostanich latach powstało bardzo dużo narzędzi do tworzenia i zarządzania skryptami CI/CD. Każdy serwer git ma swoje rozwiązanie + istnieje wiele zewnętrznych serwisów np.:

 • Bibucket Pipelines
 • GitLab CI/CD
 • Microsoft Azure Pipelines
 • Github Actions

W każdym proces wygląda podobnie i można go opisać jako - test, build and deploy. Jeśli naucz się jednego narzędzia, to pozostałe działają podobnie. Różnią się tylko szczegółami i cennikiem. Github Actions jest idealne na początek bo pewnie i tak masz swój projekt na Github.

Co to jest Github Actions?

Github Actions jest narzędziem do tworzenia skryptów CI/CD. Jesteśmy w stanie puszczać testy, sprawdzać jakość naszej aplikacji, budować ja i robić deploy na odpowiednie środowiska. Jest dostępny dla każdego repozytorium w Github. Możesz z niego korzystać dla dowolnego języka np.: JavaScript, PHP, Python, Java itd.

Jak możesz wykorzystać Workflows?

Github Actions pozwala zautomatyzować wiele zadań w obrębie repozytorium. Istnieje parę standardowych zastosowań, ale możesz to dostosować do swoich potrzeb w projekcie. Przykładowe zastosowania to:

 • Sprawdzanie kodu
 • Upload kodu na środowisko testowe/produkcyjne
 • Budowanie obrazów dockerowych 
 • Automatyczne wypuszczanie paczek npm 
 • Puszczanie testów automatycznych 
 • Automatyzacja niektórych zadań np.: czyszczenie cache’a aplikacji
 • Wysyłanie powiadomień np.: na Slack’a
 • Skrypty DevOps
 • Cykliczne uruchamianie skryptów do backupu
 • Budowanie środowisk tymczasowych

Github Actions – ile kosztuje?

Github Actions jest darmowe dla publicznych repozytoriów. Dotyczy to zarówno Github-hosted runners jak i self-hosted runners. Dla prywatnych repozytoriów github są dostępne darmowe minuty:

 • konto Free 2000 minut
 • Pro 3000 minut
 • Free for organizations 2000 minut
 • Team 3000 minut
 • Enterpise Cloud 50000 minut

Słowniczek podstawowych pojęć dla Github Action

Zanim przejdę do tego co najważniejsze, czyli kodu i rozwiązań konkretnych problemów, mam słowniczek pojęć. Pozwoli nam się sprawniej porozumiewać i posługiwać tymi samymi określeniami

Workflow

Automatyczna procedura dodana do naszego repozytorium. Workflow może się składać z jednego lub więcej zadań (job), które mogą aktywować się na konkretne zdarzenie lub ręcznie.

Event

Zdarzenie, jest aktywnością w naszym repozytorium, która będzie aktywowała konkretny workflow. Do takich aktywności zaliczamy np.: wypuszczenie kodu na gałąź (branch), utworzenie pull-request’a czy też utworzenie release’a. Do najczęściej wykorzystywanych będą:

 • push - np.: do budowania na środowisko
 • pull-request - np.: do testowania kodu

Job

Zadanie składa się z wykonywanych sekwencyjnie kroków (steps). Zadania są wykonywane w Github Actions równolegle. Można na szczęście konfigurować zadania tak aby wykonywały się po kolei, jedna po drugiej.

Step

Pojedyncze zadanie wykonywane w ramach zadania. Może być zarówno poleceniem konsolowym jak i akcją. Kroki w obrbie zadania są wykonywane w tym samym środowisku i mogą dzielić dane między sobą.

Action

Najmniejszy jednostka budulcowa w Github Actions. Są komponowane w kroki (steps) by budować zadania (jobs).

Runners

Środowisko w którym uruchamiane są zadania. Technicznie jest to serwer z zainstalowaną aplikacją Github Actions runner. Może to być zarówno środowisko, które dostarcza Github (Windows Server, Ubuntu, macOs) jak i własny serwer.

Przykładowy Github Actions Workflows dla frontendu

name: CI
on:
 pull_request:
  branches: [main]
jobs:
 build_and_test:
  runs-on: ubuntu-latest
  steps:
   - uses: actions/checkout@v3
   - uses: actions/setup-node@v3
    with:
     node-version: '18.x'
   - name: Installing dependencies
    run: npm ci
   - name: Lint
    run: npm run lint
   - name: Build
    run: npm run build

Pierwszym krokiem jest stworzenie pliku yaml w folderze .github/workflows. Dobrze, aby ten plik miał nazwę, która opisuje cel w którym został stworzony, Dzięki temu będzie łatwiej tym zarządzać. Pamiętaj, by dodać do repozytorium git.

name: CI

W pierwszej linii masz nazwę skryptu. Ona potem się pojawia na portalu Github w zakładce Actions więc powinna być maksymalnie opisowa. Jak będziesz mieć setki skryptów, to warto wiedzieć, co się dzieje i gdzie.

on:
 pull_request:
  branches: [main]

Dalej w sekcji on jest konfiguracja dla jakich zdarzeń nasz skrypt ma się aktywować. Przykładowy workflow uruchomi się gdy ktoś otworzy pull request do brancha main. W nawiasach kwadratowych możesz zmienić nazwę brancha lub dopisać inne np.: [master, develop]

jobs:
 build_and_test:
  runs-on: ubuntu-latest
  steps:
   - uses: actions/checkout@v3
   - uses: actions/setup-node@v3
    with:
     node-version: '18.x'
   - name: Installing dependencies
    run: npm ci
   - name: Lint
    run: npm run lint
   - name: Build
    run: npm run build

Następnie jest już sekcja jobs, która definiuje jakie są konkretne zadania dla tego skryptu. W przypadku tego skryptu jest tylko jeden job o nazwie build_and_test, który działa się na maszynie linuks (ustawiamy to opcją runs-on). 

W każdym zadaniu trzeba skonfigurować poszczególne kroki które będą po kolei wykonywane. Pierwszym z nich zazwyczaj będzie akcja checkout, która pobiera najnowszy kod i pozwala pozostałym krokom operować na kodzie. Opcja uses informuje nas, że korzystamy z akcji, która istnieje w Github Marketplace - jest to kawałek kodu, który ktoś przygotował, by ułatwić nam pracę

Uwaga. Zanim skorzytasz z takiego gotowca, to sprawdź czy nie zawiera potencjalnie szkodliwego kodu.

Takie skrypty mają często opcje przekazywania dodatkowych parametrów, co widać podczas ustawiania konkretnej wersji node’a. Możesz równie programować własne akcje, ale tym tematem zajmę się w innym wpisie. 

Pozostałe akcje korzystają ze skryptów stworzonych w pliku package.json. Najpierw instaluję wszystkie zależności, następnie uruchamiam statyczną analizę kodu i na koniec proces budowania aplikacji. To ostatnie jest  przydatne, by sprawdzić, czy nie błędów podczas budowania oraz jest wymagane, by wygenerować artefakt. Z takim artefaktem potem możemy budować aplikację.

Teraz możesz zmodyfikować skrypt pod siebie. Jeśli pracujesz w projekcie JavaScript, to pierwsze kroki bedą identyczne, a zmienią się tylko ostatnie skrypty. Jeśli pracujesz z innym językiem musisz więcej zmienić, ale sposób działania jest taki sam. 

Github Actions w Twoim repozytorium

panel github actions

Jeśli poprawnie dodałeś plik z pierwszym workflow, to w ramach repozytorium zobaczysz zakładkę Actions. Zawiera ona wszystkie informacje na temat uruchamianych skryptów. Możesz też zarządzać cachem z poziomu tego panelu (Tym tematem zajmę się w osobnym wpisie. Teraz tylko wspomnę, że możesz przechowywać pewne informacje pomiędzy zadaniami, by przyspieszyć pracę ).

github actions workflow details

Jeśli wejdziesz w szczegóły workflow, to zobaczysz jakie zadania zostały, wykonane, z jakim statusem i ile trwało.

github actions job details 

Możesz też wejśc w szczegóły joba i zobaczyć jakie kroki się wykonywały. Masz tam informacje o konkretnym kroku, czasie i tym co zostało wyświetlone w konsoli. Jest to szczególnie przydatne podczas szukania błędów.

Polityka prywatności
© Copyright 2024 by Blog FSGeek
Ikony pochodzą z Icons8