Nie ma wykresu bez dobrze opisanych osi, które mówią nam jak odczytywać dane z wykresu i co reprezentują. Są więc istotnym elementem, którego nie można pominąć. Na szczęście D3.js udostępnia nam grupę funkcji, które pozwalają w łatwy sposób dodać i dostosowywać wygląd osi.

Inne artykuły z serii o D3.js

 1. Tworzenie prostego wykresu liniowego

Osie w D3.js

Do dodania osi możemy skorzystać z przygotowanych funkcji, które możemy podzielić na dwie grupy - pierwsza do tworzenia (osi pionowych i poziomych) i druga do dostosowywania wyglądu.

Do tworzenia osi mamy 4 metody:

Przy wywoływaniu każdej z metod możemy przekazać funkcję, która będzie mapowała nasze wartości z osi na pozycję w svg - możemy wykorzystać tą samą funkcję skali, której użyliśmy przy rozmieszczaniu punktów wykresu. Druga opcja to pominięcie tego przy tworzeniu osi i wywołanie funkcji .scale(). Musimy wybrać jedną z dwóch metod ponieważ bez tego nie powstanie oś i dostaniemy błąd.

Kolejne funkcje służą już tylko do dostosowywania wyglądu wykresu. Mamy tu kilka opcji, które możemy wykorzystać:

Pomiędzy ticks i tickArguments jest tylko różnica w zapisie - tickArguments([10,'0.1f']) jest równy w zapisowi ticks(10, "0.1f").

Dodatkowo jeśli ustawiamy rozmiar wewnętrznych i zewnętrznych słupków na taką samą wartość to możemy, zamiast ustawiać osobno każdą wartość, wykorzystać funkcję tickSize().

Jak teraz wygląda dodanie takich osi?

const axisX = d3
 .axisBottom(walkX)
 .tickArguments([10, ".1f"]) // .ticks(10, "0.1f")
 .tickSize(3);

const axisY = d3
 .axisLeft()
 .scale(walkY)
 .tickValues([0, 12, 20, 25, 34])
 .tickFormat(d3.format(".0f"))
 .tickSizeInner(2)
 .tickSizeOuter(1)
 .tickPadding(5);

chart
 .append("g")
 .attr("transform", "translate(0, 370)")
 .call(axisX);

chart
 .append("g")
 .attr("transform", "translate(20, 0)")
 .call(axisY);

Większość elementów opisałem już wyżej i jedyne co zostało do zrobienia to odpowiednie ułożenie osi. Aby to zrobić poprawnie musimy zerknąć jakie wartości ustaliliśmy przy skalowaniu wykresu - oś X przesuwamy 370px w dół natomiast oś Y przesuwamy o 20px w prawo. Ostatni krok to wywołanie funkcji, która wyrysuje nasze osie w elemencie g

Po dodaniu osi zaczyna to wyglądać jak prawdziwy wykres. Teraz możemy bawić się wykresem by dopracować wygląd, dodać animacje, tooltipy i inne elementy, które go uatrakcyjnią.