FSGeek

ESLint - statyczna analiza kodu w JavaScript

By Aleksander Patschek on Mar 1, 2020

Narzędzia do statycznej analizy kodu występują w każdym języku programowania. W JavaScript jednym z takich narzędzi jest ESLint. Pomaga nam nie tylko utrzymać czysty kod ale niejednokrotnie zapobiega powstawaniu błędów. I tyle wystarczy by być obowiązkowym elementem każdego projektu.

ESLint

ESLint jest biblioteką, która powstała 7 lat temu i pozwala definiować reguły dotyczące kodu. Bilbioteka sama w sobie nie narzuca żadnych konkretnych reguł tylko daje użytkownikom narzędzia do ich samodzielnego zdefiniowania. Oczywiście oprócz możliwości korzystania z od razu wbudowanych reguł mamy możliwość tworzenia własnych pluginów i modułów, które dostarczają nowe funkcjonalności. Sam ESLint może pracować w dwóch trybach:

 • Sprawdzanie czy nasz kod spełnia reguły, które sobie zdefiniowaliśmy - idealne do CI/CD
 • Automatyczna naprawa naszego kodu tak aby spełniał reguły

Automatyczna naprawa jest naprawdę fajną funkcjonalnością ale trzeba pamiętać, że nie zawsze naprawi błąd no i czasami są sytuacje gdzie chcemy napisać coś niezgodnego z regułami. Aby naprawić kod wystarczy, że dodamy przełącznik --fix do komendy. Kolejną zaletą ESLinta jest mocna integracja ze wszystkimi wiodącymi edytorami - potrafią one znaleźc naszą konfigurację i formatować kod według naszych reguł.

Co z TypeScriptem?

Do niedawna jeśli chcieliśmy skorzystać z lintera w projekcie z TypeScriptem mogliśmy skorzystać z biblioteki TSLint. Jednak w 2019 roku zdecydowano o zawieszeniu prac nad rozwojem tej biblioteki i rozwojem wsparcia dla Typescripta w samym ESLint. W tym roku przestaną być już akceptowane wszystkie PR’ki więc dla nowych projektów zdecydowanie polecam ESLinta a w przypadku starych zastanowił się czy nie warto się na niego przenieść.

Konfiguracja ESLinta

Zanim przjedziemy do konfiguracji samego ESLinta musimy go zainstalować

npm install eslint --save-dev

Teraz mamy do wyboru dwie drogi: możemy albo sami wszystko skonfigurować od zera albo skorzystać z odpowiedniego polecenia

npx eslint --init

Po udzieleniu odpowiedzi na kilka pytań dostaniemy wstępnie skonfigurowany plik .eslintrc, który możemy następnie dowolnie konfigurować i zmieniać. Najważniejsze ustawienia znajdziemy w opcjach plugins, extends, rules - i też z nich będziemy najczęściej korzystać.

Podczas konfigurowania naszego pliku będziemy zaczynać od sekcji plugins - tutaj będziemy umieszczać pakiety, któee dodatkowo instalujemy i chcemy z nich skorzystać. Biblioteki te najczęściej mają nazwę w postaci eslint-plugin-nazwaPluginu .

Sekcja extends sluży do rozszerzania naszej konfiguracji o pewien zestaw reguł. Może to być pojedyncza nazwa zestawu, którym określimy podstawy zbiór reguł np.: "extends": "eslint:recommended", lub też tablica kolejnych zestawów gdzie każda z pozycji będzie coś dodawała od siebie.

No i na koniec zostawiłem sekcję rules - tutaj możemy dodawać reguły, które nie znalazły się w konfiguracji powstałej przy użyciu sekcji extends lub zmieniać sposób ich zachowania. Jest to obiekt w którym klucze są nazwami reguł, które chcemy skonfigurować, natomiast wartościami są ustawienia dla konkretnych reguł. To co możemy ustawić zależy od konkretnej reguły i zawsze musimy zajrzeć do dokumentacji. Elementem powtarzającym się w każdej regule jest definiowanie jak powinien reagować eslint na kod, który łamie regułę - mamy tutaj trzy opcje:

 • off - reguła jest wyłączona
 • warning - reguła będzie się wyświetlała tylko jako ostrzeżenie
 • error - reguła będzie wyrzucała błąd

No to teraz jak uruchomić ESLint’a i sprawdzić nasz kod? Wykorzystujemy oczywiście polecenie eslint z odpowiednimi przełącznikami. To jakie są wszystkie możliwe opcje to można sprawdzić w dokumentacji ale na samym początku wystarczy dwa:

 • --ext - określamy rozszerzenie plików jakie mają być sprawdzane
 • --fix - jeśli chcemy naprawić kod

Całościowo komenda może wyglądać następująco:

eslint src --ext .ts,.tsx
eslint src --ext .ts,.tsx --fix

Ciekawe reguły

Oczywiście jak to w świecie JS’a mamy dostępnych wiele pluginów i ustawień, z których możemy skorzystać podczas budowania naszego pliku .eslintrc. Ja chciałbym pokazać wam moje ulubione reguły bez których nie wyobrażam sobie pisania czystego kodu. Oczywiście to są tylko moje propozycje i warto samemu zbudować swój zbiór reguł:

 • “no-console”: “error”
 • “import/no-default-export”: “error”,
 • “import/order”: [ “error”, { “groups”: [“external”, “builtin”,“parent”,“internal”,“index”, “sibling”], “newlines-between”: “always” } ],
 • “@typescript-eslint/no-explicit-any”: “error”,
 • “@typescript-eslint/no-empty-function”: “error”

A wy macie korzystacie na codzień z ESLinta? Macie jakieś ulubione reguły bez których nie wyobrażacie sobie pisania kodu?

Polityka prywatności
© Copyright 2024 by Blog FSGeek
Ikony pochodzą z Icons8