FSGeek

Firestore - tworzenie, modyfikowanie i usuwanie danych

By Aleksander Patschek on Mar 9, 2021

Przy bazie danych równie istotne, jak pobieranie danych, jest również ich tworzenie. Do podstawowych operacji możemy zaliczyć tworzenie, edycję i usuwanie dokumentów oraz kolekcji. W przypadku Firestore jest kilka rozwiązań, które mogą zdziwić. Szczególnie osoby przyzwyczajone do baz relacyjnych.

Konfiguracja i pobieranie danych

Jeśli nie masz do tej pory skonfigurowanego Firebase Firestore, to zacznij od przeczytania mojego poprzedniego postu - Jak pobierać dane w Firebase. Zobaczysz tam, co jest potrzebne, by skonfigurować Firebase w projekcie oraz jak pobrać pierwsze dokumenty.

Tworzenie dokumentów

Zacznę od tworzenia nowych dokumentów. Mamy dwie metody, by dodać do kolekcji nowy dokument - set i add. Czym się różnią? Najlepiej zacząć od przykładu.

const db = firebase.firestore();
await db.collection("users").doc("123-456").set({
  firstname: "FooFirstname",
  lastname: "FooLastname",
  name: "foo"
})
const db = firebase.firestore();
await db.collection("users").add({
  firstname: "FooFirstname",
  lastname: "FooLastname",
  name: "foo"
})

To, co widać to brak konieczności podania ID dokumentu, gdy korzystamy z add. Ma to swoje plusy i minusy. Gdy korzystamy z add, to nie musimy się martwić o generowanie ID, ale też nie mamy nad nimi żadnej kontroli. Natomiast w przypadku set mamy pełną kontrolę nad tym, jakie ID generujemy. Może to być pomocne, gdy chcemy np.: by ID był brany z domeny np.: numer ISBN co przyspieszy pobieranie danych.

Edycja dokumentów

Istniejące dokumenty dobrze by było od czasu do czasu zaktualizować. Tutaj podobnie jak przy tworzeniu mamy dwie metody, które pozwalają aktualizować dokument - set i update. Jak wyglądają w akcji?

const db = firebase.firestore();
await db.collection("users").doc("123-456").set({
  firstname: "Foo2Firstname",
  lastname: "Foo2Lastname",
  name: "foo2"
})
const db = firebase.firestore();
await db.collection("users").doc("123-456").update({
  firstname: "Foo2Firstname",
  lastname: "Foo2Lastname",
  name: "foo2"
})

Oba sposoby wyglądają podobnie więc jaka jest różnica? Metoda set nadpisuje dane - czyli jeśli dokument istniał, to wszystskie dane zostaną nadpisane**. Natomiast update pozwala na aktualizację pojedynczych pól.

Metoda set pozwala na tworzenie, jak i aktualizowanie dokumentów.

Jeśli nie wiemy, czy dokument już istnieje i nie chcemy stracić danych, to możemy skorzystać z opcji merge: true

const db = firebase.firestore();
await db.collection("users").doc("123-456").set({
  name: "foo2"
}, { merge: true })

Przy takim ustawieniu metoda set zachowuje się jak update.

Aktualizacja pól w dokumencie

Jeszcze poświęcę chwilę na temat aktualizacji pól. Dopóki są to proste pola, to aktualizacja nie sprawia problemu. Natomiast co zrobić, gdy mamy zagnieżdżony obiekt, tablicę lub chcemy inkrementować pole?

Zagnieżdżony obiekt

W przypadku zagnieżdżonych obiektów trzeba bardzo uważać. Załóżmy, że mamy następujący obiekt.


const db = firebase.firestore();
await db.collection("users").doc("123-456").set({
  firstname: "Foo2Firstname",
  lastname: "Foo2Lastname",
  name: "foo2",
		preferences: {
			theme: "black",
			language: "pl"
		}
})

Firestore nie sprawdza typowania naszego dokumentu. Co się stanie, jak zaktualizujemy dokument?

await db.collection("users").doc("123-456").udpate({
  preferences: {
			theme: "light",
		}
})

/*
	Result: 
	{
	  firstname: "Foo2Firstname",
	  lastname: "Foo2Lastname",
	  name: "foo2",
			preferences: {
				theme: "light",
			}
	}
	
*/

Jak widać nasz zagnieżdżony obiekt został nadpisany i straciliśmy poprzednie dane. Co zrobić, gdy chcemy zaktualizować tylko jedno pole ? Wykorzystać tzw.: dot notation. Jak będzie wyglądać wtedy powyższy przykład?

await db.collection("users").doc("123-456").udpate({
  preferences.theme: "light"
})

/*
	Result: 
	{
	  firstname: "Foo2Firstname",
	  lastname: "Foo2Lastname",
	  name: "foo2",
			preferences: {
				theme: "light",
				language: "pl"
			}
	}
	
*/

Tablica

W przypadku tablic mamy do wyboru dwie operacje - dodanie wartości lub usunięcie. Aby dodać wartość, musimy skorzystać z metody arrayUnion() - doda ona wartość, o ile nie występuje już w tablicy. Nie musimy się więc martwić o duplikaty w tablicy. Analogicznie do usuwania wartości jest metoda arrayRemove().

const db = firebase.firestore();
await db.collection("users").doc("123-456").udpate({
  roles: firebase.firestore.FieldValue.arrayUnion("admin")
})

await db.collection("users").doc("123-456").udpate({
  roles: firebase.firestore.FieldValue.arrayRemove("admin")
})

Inkrementowanie pola

Do inkrementowania pola również jest dedykowana metoda. increment(value)- inkrementuje (lub dekrementuje) pole o wartość podaną w metodzie. Uwaga - jeśli pole nie istnieje lub nie jest typu liczbowego to zostanie ustawione na podaną wartość.

await db.collection("users").doc("123-456").udpate({
  age: firebase.firestore.FieldValue.increment(1)
})

Usuwanie dokumentów

W Firestore możemy usunąć dwa elementy - dokumenty lub pola w dokumencie. Nie możemy natomiast usuwać całych kolekcji. Do usuwania dokumentu służy metoda delete().

const db = firebase.firestore();
await db.collection("users").doc("123-456").delete();

Usunięcie dokumentu nie usuwa subkolekcji podpiętych pod dokument

Natomiast usunięcie pola można zrobić przy okazji aktualizacji dokumentu

const db = firebase.firestore();
await db.collection("users").doc("123-456").update({
  name: firebase.firestore.FieldValue.delete()
})

Trzeba zwrócić uwagę, że wtedy jeden dokument będzie mieć inną strukturę. Dlatego, zamiast usuwania polecam, by ustawiać pustą wartość.

A co z kolekcjami? Tak jak wspomniałem, nie możemy ich usunąć przy pomocy jednej komendy. Aby usunąć kolekcje, musimy pobrać i usunąć wszystkie dokumenty. W przypadku dużych kolekcji taka operacja będzie kosztowna i lepiej wykonać ją na backendzie.

Polityka prywatności
© Copyright 2024 by Blog FSGeek
Ikony pochodzą z Icons8