Baza danych z potężnymi możliwościami - Neo4j

Aleksander Patschek

Czas czytania: 5 min
Liczba słów: 740
Data: 31-08-2021
Udostępnij:

Najczęściej korzystamy z baz relacyjnych np.: mySQL, Mariadb czy PostgreSQL. Potem są dokumentowe np.: Mongo i klucz-wartość np.: Redis. I na tym kończy się zazwyczaj znajomość baz danych. A są jeszcze bazy grafowe np.: Neo4j, które dają nam ogromne możliwości przy niektórych zastosowaniach.

Kiedy warto się zainteresować bazami grafowymi?

Bazy grafowe mocno się różnią od pozostałych baz danych. Składają z węzłów (będą to obiekty) i relacji między nimi. To co jest istotne to rola relacji. Relacja w bazie grafowej niesie dużo więcej informacji na temat połączenia między węzłami niż w przypadku bazy relacyjnej. Tutaj relacja nie ma żadnych ograniczeń, jeśli chodzi o tworzenie, modyfikowanie i usuwanie. Każdy węzeł może mieć dowolną ilość relacji. Relacja zawiera również dodatkowe informacje np.: połączenie pracownik → miejsce pracy może zawierać datę podpisania umowy albo połączenie miasto A → miasto B zawierać odległość.

Kiedy warto wykorzystać bazę grafową?

 • nasze relacje mają przechowywać więcej informacji niż tylko sam fakt istnienia relacji,
 • zależy nam na elastyczności w tworzeniu relacji,
 • potrzebujemy wykorzystać algorytmy grafowe do rozwiązania problemu np.: najkrótsza ścieżka między dwoma węzłami.

Jakie są przykłady wykorzystania baz grafowych:

 • system rekomendacji (np.: rekomendacja stron na podstawie polubień znajomych, z którymi często piszesz lub jesteś w tej samej grupie)
 • wykrywanie oszustw np.: pranie pieniędzy przez system kont
 • zaawansowana analiza danych
 • sieci społecznościowe
 • wyszukiwanie najlepszej drogi między punktami (akademicki przykład wykorzystania algorytmu grafowego)

Podstawy grafów

Żeby dobrze zrozumieć zasadę działania bazy grafowej dobrze wiedzieć co to w ogóle jest graf. Graf jest zbiorem węzłów i krawędzi, które je łączą. Najprościej to zobaczyć na obrazku poniżej.

przykład grafu

Mamy dwa rodzaje połączeń:

 • skierowane
 • nieskierowane

Najprościej jest to porównać do drogi. Krawędź (połączenie, relacja) skierowana jest jak droga jednokierunkowa, gdzie ruch odbywa się w stronę pokazywaną przez strzałkę. W przypadku krawędzi nieskierowanej jest to droga dwukierunkowa.

Tyle teorii wystarczy na początek - jeśli zainteresuje cię ten temat to znajdziesz bardzo dużo materiałów na temat grafów. Temat jest bardzo dobrze zbadany i posiada bogatą bazę gotowych algorytmów.

A jak przenieść teorię na praktyczny przykład?

Węzłem będą dowolne dane, które przechowujemy w bazie - np.: dane miast, osób itd. Najprościej to porównać do zwykłej tabeli w bazie danych. Krawędź jest relacją, jaką znamy z baz relacyjnych. Jak będzie wyglądał powyższy przykład, gdy damy bardziej życiowy przykład?

życiowy przykład grafu

Mamy tutaj prostą mapę z miastami jako wierzchołki a połączenia są odległością między miastami.

Pierwsze kroki z Neo4j

Chyba jedną z najpopularniejszych grafowych baz danych jest Neo4j. Neo4j jest napisane w Javie i korzysta z języka Cypher do tworzenia zapytań i modyfikacji grafu. Zabawę z tą bazą danych można rozpocząć na wiele sposobów, ale ja polecam skorzystanie z Docker'a. Poniższym poleceniem uruchomisz bazę danych Neo4j.

docker run --rm -p 7687:7687 -p 7474:7474 -e NEO4J_AUTH=neo4j/test neo4j

Teraz wejdź w przeglądarce pod adres http://localhost:7474/. Powinieneś zobaczyć taki sam panel jak na zdjęciu poniżej.

panel neo4j

U góry strony masz pasek (zaczyna się od neo4j$), który umożliwia wpisywanie komend - będziesz tam zarówno tworzył węzły i relacje, modyfikował je i wyszukiwał potrzebne ci wzorce.

Tworzenie pierwszego grafu

Zacznijmy od podstaw, czyli tworzenie pierwszego grafu. Do tworzenia węzłów i relacji służy komenda.

create (:Miasto {name: "A"})

Dalej musimy połączyć węzły relacją

match (a:Miasto {name: 'A'}) create (a)-[:DROGA {cost: 0}]->(a)

Możemy to zrobić jedną komendą - zapamiętaj tę komendę, będzie zaraz nam potrzebna

CREATE (a:Miasto {name: 'A'}),
    (b:Miasto {name: 'B'}),
    (c:Miasto {name: 'C'}),
    (d:Miasto {name: 'D'}),
    (e:Miasto {name: 'E'}),
    (f:Miasto {name: 'F'}),
    (a)-[:DROGA {cost: 10}]->(b),
    (a)-[:DROGA {cost: 20}]->(d),
    (a)-[:DROGA {cost: 100}]->(f),
    (b)-[:DROGA {cost: 10}]->(d),
    (b)-[:DROGA {cost: 20}]->(c),
    (b)-[:DROGA {cost: 40}]->(e),
    (d)-[:DROGA {cost: 30}]->(f),
    (f)-[:DROGA {cost: 10}]->(e);

Posiadając naszą bazę, warto pobawić się w proste zapytania. Najprostszym zapytaniem jest wyświetlenie wszystkich węzłów.

match(n) return n

Możemy też filtrować to co otrzymujemy

match (a:Miasto {name: 'A'}) return a

To, co pokazałem to dopiero wierzchołek góry lodowej. Można tworzyć dużo bardziej zaawansowane zapytania. Zachęcam do próbowania i testowania. Jeśli temat cię zainteresował, to wpisz w konsoli :guide movie-graph - jest to samouczek od Neo4j, gdzie poznasz dokładniej język zapytań i jego możliwości.

Algorytm Dijkstry

Na sam koniec jeszcze przykład wykorzystania bardzo znanego (przynajmniej w świecie grafów) algorytmu czyli Algorytm Dijkstry. Wyszukuje on najkrótszą ścieżkę pomiędzy wierzchołkiem startowym a wszystkimi innymi wierzchołkami w grafie. Sprawdzi się idealnie do naszego przykładu powyżej. Znajdziemy najkrótsze drogi pomiędzy miastem A i wszystkimi innymi.

Aby skorzystać z gotowej implementacji algorytmu Dijsktra musimy zainstalować plugin graph-data-science. Poniżej masz polecenie, które musisz uruchomić, aby zrobić to w Dockerze.

docker run --rm -p 7687:7687 -p 7474:7474 -e NEO4J_AUTH=neo4j/test -e NEO4JLABS_PLUGINS='["graph-data-science"]' neo4j

Następny krok to załadowanie miast (wykorzystaj polecenie wyżej). Dalej mamy już kroki związane z samym algorytmem. Zanim zaczniemy szukać najkrótszej drogi, warto sprawdzić ile pamięci to zajmie. Możemy to sprawdzić poniższą komendą.

MATCH (source:Miasto {name: 'A'})
CALL gds.allShortestPaths.dijkstra.stream.estimate({
  sourceNode: source,
  relationshipProperties: 'cost',
  nodeProjection: 'Miasto',
  relationshipProjection: 'DROGA',
		relationshipWeightProperty: 'cost'
})
YIELD nodeCount, relationshipCount, bytesMin, bytesMax, requiredMemory
RETURN nodeCount, relationshipCount, bytesMin, bytesMax, requiredMemory

W rezultacie dostaniemy taką informację.

dijkstra wymagana pamięc

Teraz możesz uruchomić liczenie poniższą komendą.

MATCH (source:Miasto {name: 'A'})
CALL gds.allShortestPaths.dijkstra.stream({
  sourceNode: source,
  relationshipProperties: 'cost',
  nodeProjection: 'Miasto',
  relationshipProjection: 'DROGA',
  relationshipWeightProperty: 'cost'
})
YIELD index, sourceNode, targetNode, totalCost, nodeIds, costs, path
RETURN
  index,
  gds.util.asNode(sourceNode).name AS sourceNodeName,
  gds.util.asNode(targetNode).name AS targetNodeName,
  totalCost,
  [nodeId IN nodeIds | gds.util.asNode(nodeId).name] AS nodeNames,
  costs,
  nodes(path) as path
ORDER BY index

Po chwili zobaczysz wynik (najlepiej się przełączyć na wyświetlanie w tabeli albo jako tekst).

wynik działania algorytmu dijkstra

Zaczynając od naszego węzła A mamy koszt oraz jak przebiega trasa do wszystkich innych węzłów. Jeśli temat cię zainteresował, to polecam się pobawić samemu, pozmieniać coś, wydobyć konkretne dane i eksperymentować.

Jeśli podoba Ci się moja twórczość, to dołącz do newslettera WebDev News. Znajdziesz tam jeszcze więcej wiedzy i ciekawych artykułów, które pomogą Ci w karierze  WebDev News - newsletter tworzony przez programistę dla programistów