FSGeek

Jak zapanować nad Promise'ami w aplikacji?

By Aleksander Patschek on Nov 3, 2020

Promisy są aktualnie podstawowym sposobem radzenia sobie z asynchronicznym kodem w JavaScript. Pojawiają się prawie w każdym trochę bardziej zaawansowanym kawałku kodu. Czasem jest ich nawet aż za dużo. Jak więc sobie radzić z dużą ilością Promisów w aplikacji?

Javascript-exercises

Jeśli już teraz wiesz, jakie sobie z tym poradzić, to sprawdź swoje umiejętności w specjalnie przygotowanych ćwiczeniach z JavaScript. Stworzyłem repozytorium z testami, które mają pomóc w nauce i sprawdzić wiedzę. Sprawdź swoją wiedzę już teraz

Promise hell

Jaki jest problem z Promise’ami? W końcu rozwiązały słynny problem callback hell (o którym poczytacie więcej we wpisie o asynchroniczności w JS). Ale pojawia się za to inny problem tzw.: promise hell. Występuje w sytuacji gdzie mamy kilka zależnych od siebie zapytań lub też konstruujemy odpowiedź na podstawie danych z kilku źródeł. Możemy wtedy albo wykorzystywań .then() (ale przypomni to trochę callback hell) albo skorzystać z async/await (ale wtedy tworzy nam się kod synchroniczny). Jak więcej lepiej to zrobić?

Promise.all()

Na sam początek moja ulubiona i często wykorzystywana metoda - Promise.all(). Przyjmuje jako parametr tablicę Promise’ów i zwraca Promise’a. Po rozwiązaniu będzie zawierał on tablicę wartości dla każdego rozwiązanego Promise’a wewnątrz. Będzie on rozwiązany poprawnie, jeśli wszystkie wartości przekazane jako argument rozwiążą się poprawnie. Jeśli na którymś Promise wystąpi błąd, to wykonywanie funkcji zostaje wstrzymane i jest zwrócony błąd tzw.: fail-fast. Bardzo często wykorzystuję to do pobierania danych o kilku elementach jednocześnie np.: z profilu użytkownika dostaję informację o id przeczytanych książek i chcąc wyświetlić informacje o nich, trzeba pobrać dane książki z innego endpointa.

const promise1 = new Promise((resolve) => setTimeout(resolve, 100, 'resolve 100'));
const promise2 = new Promise((resolve) => setTimeout(resolve, 200, 'resolve 200'));
const reject1 = new Promise((resolve, reject) => setTimeout(reject, 150, 'reject 150'));

const test1 = await Promise.all([promise1, promise2]) // ['resolve 100', 'resolve 200']
const test2 = await Promise.all([promise2, reject1]) // reject 150

Promise.allSettled()

Następną funkcją jest Promise.allSettled(). Podobnie jak poprzednia funkcja, pozwala uzyskać wartości przekazanych Promise’ów po tym, jak wszystkie się poprawnie rozwiążą. To, co je różni to sposób zachowania, gdy wystąpi błąd. Promise.allSettled nie przerywa działania podczas wystąpienia błędu. Jako wynik dostajemy informację, jak każdy przekazany w argumencie Promise się rozwiązał oraz z jaką wartością. Dzięki temu nawet jak jedna operacja się nie powiedzie, to z pozostałych dostaniemy informacje. Tutaj ważna uwaga - dostajemy tablicę obiektów {status, value} więc do właściwych wartości musimy się dopiero dostać.

const promise1 = new Promise((resolve) => setTimeout(resolve, 100, 'resolve 100'));
const promise2 = new Promise((resolve) => setTimeout(resolve, 200, 'resolve 200'));
const reject1 = new Promise((resolve, reject) => setTimeout(reject, 150, 'reject 150'));

const test1 = await Promise.allSettled([promise1, promise2]) 
/*
[
	{status: "fulfilled", value: "resolve 100"}
	{status: "fulfilled", value: "resolve 200"}
]
*/
const test2 = await Promise.allSettled([promise2, reject1])
/*
[
	{status: "fulfilled", value: "resolve 200"}
	{status: "rejected", value: "reject 150"}
]
*/

Promise.race()

Kolejną ciekawą funkcją jest Promise.race(), której nazwa zdradza już sposób zachowania. Przekazujemy jako argument ponownie tablicę Promise’ów. Jako wynik dostajemy pierwszą wartość, która się rozwiąże - nie ważne czy to będzie poprawne rozwiązanie, czy też wystąpi błąd.

const promise1 = new Promise((resolve) => setTimeout(resolve, 100, 'resolve 100'));
const promise2 = new Promise((resolve) => setTimeout(resolve, 200, 'resolve 200'));
const reject1 = new Promise((resolve, reject) => setTimeout(reject, 150, 'reject 150'));

const test1 = await Promise.race([promise1, reject1]) // resolve 100
const test2 = await Promise.race([promise2, reject1]) // reject 150

Promise.any()

Na sam koniec rozszerzenie poprzedniej funkcji, czyli Promise.any(). Jako wynik jest zwracana pierwsza wartość, która rozwiąże się poprawnie. Oznacza to, że nawet jeśli jakiś błąd wystąpił szybciej, to zostanie zignorowany i funkcja będzie czekać na poprawną wartość. Można by to wykorzystać, jeśli mamy bazę danych oraz cache i chcemy otrzymać poprawne dane z jednego lub drugiego miejsca.

Niestety nie jest to jeszcze oficjalna funkcja, ale wejdzie do standardu w 2021.

const promise1 = new Promise((resolve) => setTimeout(resolve, 100, 'resolve 100'));
const promise2 = new Promise((resolve) => setTimeout(resolve, 200, 'resolve 200'));
const reject1 = new Promise((resolve, reject) => setTimeout(reject, 150, 'reject 150'));

const test1 = await Promise.any([promise1, promise2]) // resolve 100
const test2 = await Promise.any([promise2, reject1]) // resolve 200
Polityka prywatności
© Copyright 2024 by Blog FSGeek
Ikony pochodzą z Icons8