FSGeek

Koa.js - obsługa błędów

By Aleksander Patschek on Sep 17, 2019

Jednym z etapów pisania aplikacji powinno być poprawne obsługiwanie błędów - nie możemy zakładać, że użytkownik nie będzie wysyłał dziwnych requestów i nie wywoła błędów. Pisząc aplikację w Koa.js mamy kilka możliwości wyłapywania błędów, zapobieganiu zawieszeniu się aplikacji oraz informowania użytkownika, że coś poszło nie tak jak powinno.

Inne wpisy o Koa.js

Domyślne obsługiwanie błędów

Domyślna obsługa jest najprostszym rozwiązaniem i tak naprawdę obowiązkowym - nie wyobrażam sobie by aplikacja tego nie miała. Aby ją zaimplementować wystarczy wykorzystać mechanizmy dostarczone razem z biblioteką Koa.js. Aby zwrócić błąd możemy skorzystać z następującej funkcji ctx.throw, która przyjmuje 3 opcjonalne parametry:

 • status - kod błędu jaki będziemy chcieli zwrócić - najczęściej będzie to 400, 401 oraz kolejne. Jeśli pominiemy ten parametr to zostanie zwrócony kod 500 - nie jest to coś co powinniśmy robić, ponieważ oznacza, że nie przewidzieliśmy czegoś i aplikacja się wywaliła.
 • msg - wiadomość jaka będzie zwórcona z błędem np. Validation Error
 • properties - dodatkowy obiekt, którym możemy sterować błędem np.: dodawać dodatkowe nagłówki do odpowiedzi

Jak to wygląda w praktyce?

  ctx.throw(); // Status Code: 500 Internal Server Error
  ctx.throw(400); //Status Code: 400 Bad Request
  ctx.throw(400, 'Validation Error') // 400 z Response: Validation Error

  ctx.throw(400, JSON.stringify({
    message: 'name required',
    errors: {
      firstName: 'Required'
    }
  }, {
    headers: {
      'custom-header': 'custom-header-value'
    }
  }));

To o czym warto jeszcze pamiętać to że treść w błędach musi być tekstem. Co zrobić w takim razie jak chcemy wysłać więcej informacji np.: opis błędów dla poszczególnych pól? Musimy skomponować to wszystko w pojedynczy obiekt i skorzystać z funkcji JSON.stringify() - zamieni nam to obiekt w tekst i wiadomość będzie poprawnie wysłana.

Oprócz ctx.throw mamy też ctx.assert. Jest ona bardzo podobna do poprzednio opisanej ale posiada doadtkowy parametr na początku. Parametr ten steruje czy błąd zostanie rzucony - jeśli wartość parametru zrzutowana na wartość boolean daje false to zostanie rzucony błąd (czyli na przykład użytkownik nie podał jakiegoś parametru, nie ma uprawnień itd.).

ctx.assert(true, 400, 'Validation Error') // błąd nie jest rzucony
ctx.assert(false, 400, 'Validation Error') // błąd jest rzucony

Własna obsługa błędów

Jak już wspomniałem taka obsługa błędów jest podstawowym minimum, co nie znaczy że nie możemy tego rozbudować. Podczas przetwarzania danych dobrze jest rzucać wyjątki typowo domenowe - czyli związane z logiką biznesową ale niekoniecznie z aktualnie wykorzystywaną biblioteką. W przypadku Node’a najprościej jest to zrobić przy pomocy rozszerzenia klasy Error.

class ValidationError extends Error {}

Teraz możemy w dużo bardziej czytelny sposób rzucać błędy

throw new ValidationError('foo');

Oczywiście to jest najprostszy przypadek ale budując w ten sposób wyjątki jesteśmy w stanie tworzyć bardziej skomplikowane błędy, które będą bardziej opisowe a więc i będzie prościej śledzić błędy. Teraz pozostało tylko obsłużyć te błędy z poziomu biblioteki Koa.js. Aby to zrobić należy jako pierwszy middleware dodać asynchroniczną funkcję, która będzie łapać błędy. Wystarczy że opakujemy funkcję next() w blok try-catch

app.use(async (ctx, next)=>{
  try {
    await next();
  } catch (error) {
    if(error instanceof ValidationError){
      ctx.throw(400, 'error')
    }
  }
})

Teraz w bloku catch możemy zrobić wszystko co chcemy - mając konkretne błędy jesteśmy reagować unikalnie dla każdego.

Error event

Na sam koniec coś co, może nie będzie wykorzystywane często ale warto wiedzieć o takiej funkcjonalności. Dzięki systemowi zdarzeń w Koa.js jest możliwość nasłuchiwania na każdy błąd w aplikacji. Dzięki takiemu mechanizmowi możemy na przykład wpiąć globalne logowanie błędów. Aby coś takiego uzyskać wystarczy, że wpiszemy taki kod

app.on('error', (error)=>{

})

Teraz możemy robić co chcemy.

To by było na wszystko jeśli o chodzi o obsługę błędów. Mechanizm jest prosty ale dzięki temu jesteśmy w stanie go szybko dostosować do naszych potrzeb. Najważniejsze by błędy w aplikacji były obsługiwane oraz zwracane w zrozumiały sposób tak aby dało się je obsłużyć na frontendzie lub naprawić te które się nie powinny pojawić.

Polityka prywatności
© Copyright 2024 by Blog FSGeek
Ikony pochodzą z Icons8