FSGeek

7 typów w Typescript, które ułatwią ci życie

By Aleksander Patschek on Jan 18, 2021

Pisząc w Typescript mamy bardzo duże możliwości konstruowania własnych typów. Ale czasami nie ma co tworzyć czegoś drugi raz. Warto znać zestaw Utility types, które przyspieszą naszą pracę i wyeliminują powtarzalność w typowaniu.

Partial<T>

Bardzo wygodny typ, który ustawia wszytskie pola w naszym typie jako opcjonalne. Możemy go wykorzystać, kiedy tworzymy metodę tworzącą obiekt o konkretnym typie.

type Person = {
  name: string,
  age: number,
}

const createPerson = (person: Partial<Person>): Person=>{

  return {
    name: 'Default',
    age: 0,
    ...person
  }
}

W tym przypadku tworzymy obiekt ręcznie (nadając jakieś domyślne wartości), ale można je nadpisać. No i mamy tylko jeden obiekt do zmiany w przyszłości.

Required<T>

Tutaj mamy odwrotność typu Partial. Typ Required ustawia wszytkie pola jako obowiązkowe. Dobry typ do wykorzystania przy typowaniu API. Czasami dostajemy jako odpowiedź wartości puste. A do reszty systemu dobrze jest przekazywać konkretne wartości. Na styku tych dwóch podejść korzystamy z Required i dajemy puste wartości. Typ ten nie usuwa natomiast opcji null z pola

type ApiPerson = {
  username?: string
  email: string | null
}

type Person = Required<ApiPerson>

const person: Person = {
  email: null,
  username: ''
}

Record<K, T>

Jeden z moich ulubionych typów. Określa typ obiektu, którego klucze są opisane typem K (enum albo unia) oraz o wartościach typu T. Korzystam z niego zawsze, gdy mam do otypowania jakiś obiekt o konkretnej strukturze. Bardzo przyjemnie się go wykorzystuje razem z enumem do tworzenia obiektów konfiguracyjnych.

enum FormTypes {
  EMAIL = 'EMAIL',
  PASSWORD = 'PASSWORD'
}

type Form = {
  title: string,
  fields: string[],
}

const settingsForm:Record<FormTypes, Form> = {
  [FormTypes.EMAIL]: {title: 'Change email', fields: ['email', 'password']},
  [FormTypes.PASSWORD]: {title: 'Change password', fields: ['oldPassword', 'newPassword']},
}

Są dwie zalety takiego typowania. Po pierwsze musimy określić obiekt dla wszystkich możliwych wartości klucza. Dzięki temu nie ma opcji, by zapomnieć o konkretnej wartości w przyszłości podczas modyfikacji typu. Druga zaleta to kontrola wartości obiektu.

Pick<T, K>

Pick pozwala na stworzenie nowego typu z typu T. W nowym typie będą tylko obecne pola, które określiliśmy typem K. Będzie to pomocne, gdy musimy otypować część obiektu. Moglibyśmy tworzyć nowy typ od zera, ale jest nieoptymalne.

type User = {
  firstname: string,
  lastname: string,
  age: number,
}

const greet = (name: Pick<User, "firstname" | 'lastname'>) =>{

  return `Hello ${name.firstname} ${name.lastname}`
}

A dlaczego nie stworzyć nowego typu? Ponieważ w razie aktualizacji obiektu User od razu mamy informacje czy reszta systemu będzie działała poprawnie, bo np.: backend zmienił sposób wysyłania odpowiedzi.

Omit<T,K>

Podobnym typem jest Omit. Tutaj bierzemy cały nasz typ i usuwamy klucze, by utworzyć nowy typ. Przykład pokazany przy typie Pick będzie wyglądał następująco.

type User = {
  firstname: string,
  lastname: string,
  age: number,
}

const greet = (name: Omit<User, "age">) =>{

  return `Hello ${name.firstname} ${name.lastname}`
}

Musimy pamiętać, że w przyszłości gdy będziemy dodawać kolejne pola, to będą też wymagane jako argument funkcji. Musisz zdecydować czy to jest to, co chcesz osiągnąć czy lepiej użyć typu Pick.

NonNullable<T>

NonNullable potrafi usunąć puste wartości (null i undefined) z typu. Może to być pomocne gdy mamy opcjonalną wartość. Najczęściej będziemy wtedy określać wartość domyślną. Wtedy w kolejnych miejscach systemu możemy dać typ NonNullable, by ominąć sprawdzanie.

type ApiUsername = string | null

const mapApiUsername: (username: ApiUsername) => NonNullable<ApiUsername> = (username) =>{
  return username ?? '';
}

ReturnType<T>

ReturnType jest bardzo ciekawym typem - dzięki niemu dostajemy typ, jaki jest zwracany przez funkcję typu T. Najlepiej pokaże to przykład

const a: ReturnType<()=>number>; // a jest typu number

Nie przychodzą mi do głowy żadne przykłady, gdzie można by z tego skorzystać. Może do otypowania wyniku jakieś funkcji z biblioteki. Daj znać, czy masz pomysł do czego to wykorzystać?

Czy to już wszystkie typy?

Nie, jest jeszcze parę typów, których nie opisałem w tym poście - nie zdarzyło mi się z nich jeszcze korzystać w kodzie. Natomiast te powyżej opisane wykorzystuję często i zachęcam do wypróbowania - nasz kod będzie mniejszy, czytelniejszy i bardziej odporny na błędy związane z modyfikacją typów.

A jakie jeszcze mamy typy?

 • Exclude<Type, ExcludedUnion>
 • Extract<Type, Union>
 • Parameters<Type>
 • ConstructorParameters<Type>
 • InstanceType<Type>
 • ThisParameterType<Type>
 • OmitThisParameter<Type>
 • ThisType<Type>

Zachęcam do poczytania, wykorzystania w waszym kodzie i łączenia tych typów w różne kombinacje.

Polityka prywatności
© Copyright 2024 by Blog FSGeek
Ikony pochodzą z Icons8