Docker – czy warto używać?

Docker – cudowne narzędzie? Docker jest to platforma służąca do konteneryzacji naszych aplikacji. Z jego pomocą możemy w prosty sposób uruchamiać konkretne procesy w izolowanych jednostkach zwanych kontenerami. Dzięki temu możemy stwarzać kontenery które będą używane na kilku wirtualnych maszynach nie musząc za każdym razem osobno instalować zależności. Jest to szczególnie widoczne podczas tworzenia środowisk programistycznych gdzie czasami z przechodzenia z projektu na projekt trzeba za każdym razem tworzyć nową wirtulaną maszynę gdzie właściwie cały czas się instaluje to samo.