FSGeek

Github Actions - konfiguracja i własne obrazy

By Aleksander Patschek on Jan 1, 2019

Jedną z zalet Github Actions jest obecność wizulanego edytora. Pomaga on stworzyć podstawowy workflow, nie wymagając przy tym znajomości pliku konfiguracyjnego. Druga z zalet to możliwość tworzenia własnych obrazów na których będziemy opierać akcję. To i możliwość tworzenia workflow przy pomocy pliku konfiguracyjnego daje sporo możliwości dla doświadczonego użytkownika.

Tworzenie własnych obrazów

Jak wspominałem w poprzednim poście (który znajdziecie tutaj) możemy korzystać z gotowych obrazów i w większości przypadków wystarczy umiejętne skorzystanie z nich. Na szczęście możemy również definiować lokalne obrazy tylko dla własnego użytku, które będą trzymane w repozytorium (w momencie jak byśmy chcieli je upublicznić wystarczy przenieść pliki do osobnego repozytorium). Z racji tego, że są to obrazy Dockera mamy prawie niczym nieograniczone możliwości w tworzeniu naszych akcji. Folder z własnym obrazem możemy umieścić w dowolnym miejscu naszego repozytorium ale proponuję go umieszczać w katalogu .github gdzie jest już zdefiniowany nasz workflow - wedlug mnie porządkuje to elementy aplikacji według ich przeznaczenia. Teraz potrzebujemy dwóch plików:

 • Dockerfile - jedyny wymagany plik do stworzenia akcji, zawiera instrukcje potrzebne do stworzenia obrazu Dockera
 • entrypoint.sh - plik shella - możemy tutaj uruchamiać polecenia lub dodawać logikę do naszego obrazu

Aby pokazać jak szybko można stworzyć własny obraz postanowiłem na stworzyć taki, który pozwoli na wykonywnanie poleceń yarn'a w konsoli. Na pierwszy ogień plik Dockerfile:

FROM node:lts-alpine

LABEL "com.github.actions.name"="Yarn"
LABEL "com.github.actions.description"="Use Yarn package"
LABEL "com.github.actions.icon"="mic"
LABEL "com.github.actions.color"="purple"

COPY "entrypoint.sh" "/entrypoint.sh"
ENTRYPOINT ["/entrypoint.sh"]
CMD ["help"]

Warto zwrócić uwagę na wartości dla instrukcji LABEL. Konfigurują one ustawienia naszej akcji dla edytora wizualnego oraz potem dla działającego workflow - mamy tutaj nazwę, opis, kolor i ikonkę. Kolor niestety nie może być dowolny tylko musi być jedną z wartości: white, yellow, blue, green, orange, red, purple, gray-dark. Natomiast listę dostępnych ikon można znaleźć tutaj.

Oprócz tego stworzyłem też drugi plik entrypoint.sh:

#!/bin/sh
set -e

sh -c "yarn $*"

Plik jest prosty i jedyne co robi to uruchamia yarna z przekazanymi argumentami.

Local actions

Teraz aby wykorzystać to co stworzyliśmy możemy albo wykorzystać edytor wizualny - wtedy mamy dostępną osobnę sekcję Local lub jeśli piszemy sami plik konfiguracyjny to podając ścieżkę do folderu. W przypadku podawania ścieżki samodzielnie trzeba pamiętać, że zaczynamy z głównego katalogu czyli jeśli dodaliśmy akcję w folderze .github to wtedy podajemy taką ścieżkę ./.github/<nazwa_obrazu>.

Plik konfiguracyjny

Edytor wizualny jest o tyle przyjemny w korzystaniu, że bardzo ciężko jest zrobić coś w zły sposób. Jednak edycja istniejącego workflow np.: zamiana akcji miejscami, zamiana z postaci gdzie wszystkie akcje idą jedna po drugiej na wersję gdzie idą równolegle dużo łatwiej zrobić edytując plik. Przy własnoręcznym tworzeniu pliku konfiguracyjnego należy pamiętać o dwóch istotnych rzeczach - o rodzajach bloków jakie mamy do dyspozycji oraz jakie atrybuty możemy w nich wykorzystać. Pierwszy z bloków to workflow, którym definiujemy każdy nowy zbiór zadań

workflow "Build, Test, and Check Format" {
 on = "push"
 resolves = [
  "Build React",
  "Test",
  "Format Check",
 ]
}

Mamy tutaj tylko dwa atrybuty i każdy z nich musimy wykorzystać:

 • on - określa na jaką akcję w repozytorium ma nasłuchiwać nasz workflow aby się uruchomić np. push; wszytskie akcje na jakie możemy nasłuchiwać znajdziecie tutaj
 • resolves - określa jakie akcje mają być wywołane - może to być zarówno jedna akcja w postaci stringa lub tablica stringów kiedy chcemy wywołać kilka akcji równolegle

Do definiowania pojedynczych akcji korzystamy ze słówka kluczowego action

action "Test" {
 uses = "./.github/yarn"
 needs = ["Build"]
 args = "test"
 env = {
  CI = "true"
 }
}

No i tutaj mamy dużo więcej atrybutów jakie możemy przypisać:

 • uses - jedyny wymagany atrybut dla akcji; określamy tutaj z jakiego obrazu dockerowego będziemy korzystać, możemy tutaj wykorzystywać już gotowe oraz te stworzone przez nas tak jak to pokazałem wyżej
 • needs - akcje jakie muszą się zakończyć aby można było uruchomić aktualną, akcje zdefiniowane w atrybucie needs będą uruchomione przed aktualną i aktualna wykona się tylko jeśli poprzednie będą zakończone sukcesem
 • runs - możemy tego użyć do nadpisania pliku entrypoint z obrazu
 • args- argumenty jakie zostaną przekazane do pliku entrypoint w obrazie
 • env - zmienne środowiskowe, istotne dla niektórych narzędzi CLI aby uruchamiały się i kończyły poprawnie
 • secrets - zmienne, które służą do przechowywania danych wrażliwych jak tokeny, a których potrzebujemy podczas działania workflow

Nie jest to cieżkie o ile się pamięta o kilku rzeczach. Jedyny minus, że nie ma narzędzia, które pozwoliłoby na walidację własnoręcznie stworzonego pliku konfiguracyjnego. To czy jest on poprawny sprawdzimy dopiero po wypuszczeniu zmian do repozytorium. Z tego powodu postanowiłem napisać narzędzie, które pozwoli sprawdzić czy nasz plik konfiguracyjny jest poprawny - aktualnie jest ono we wczesnej fazie rozwoju i znajdziecie je tutaj. Warto również w projektach komercyjnych tworzyć własne obrazy - daje nam to możliwość zarządzania wersjami środowisk i innymi krytycznymi elementami infrastruktury. Dodatkowo jesteśmy niezależni od zewnętrzych bibliotek i rozwiązań.

Polityka prywatności
© Copyright 2023 by Blog FSGeek
Ikony pochodzą z Icons8