FSGeek

Co nas czeka w standardzie ES2021?

By Aleksander Patschek on Nov 17, 2020

Jak co roku do standardu ECMAScript są dodawane nowe funkcjonalności, które pozwalają rozwijać język JavaScript. Już teraz mamy informacje na temat nowości na przyszły rok. Co nas zatem czeka nowego w roku 2021?

Wszystko to, co opisuję, można już testować w Chrome

String.replaceAll()

String.replaceAll() jest rozszerzeniem istniejącej już metody String.replace(). Do tej pory istniejąca metoda pozwalała zmienić pierwsze wystąpienie szukanego znaku w tekście.

const a = 'a+b+c';
a.replace('+',' '); // a b+c

Jak potrzebowaliśmy zmienić wszystkie wystąpienia danego znaku, to musieliśmy skorzystać z Regex’a.

const a = 'a+b+c';
a.replace(/\+/g, ' '); //a b c

Teraz będzie to łatwiejsze do zrobienia z nową metodą.

const a = 'a+b+c';
a.replaceAll('+',' '); //a b c

Promise.any()

Mój faworyt, jeśli chodzi o nowe funkcjonalności. Promise.any() jest ostatnią metodą, jaka brakowała do czterech metod zarządzania większą ilością Promise’ów (dokładnie o tym, jakie metody są dostępne i jak z nich skorzystać dowiesz się tutaj). Promise.any() zwraca nam pierwszą wartość, która rozwiąże się poprawnie z tablicy przekazanych Promise’ów. Najlepiej pokazuje to przykład:

const promise1 = new Promise((resolve) => setTimeout(resolve, 100, 'resolve 100'));
const promise2 = new Promise((resolve) => setTimeout(resolve, 200, 'resolve 200'));
const reject1 = new Promise((resolve, reject) => setTimeout(reject, 150, 'reject 150'));

const test1 = await Promise.any([promise1, promise2]) // resolve 100
const test2 = await Promise.any([promise2, reject1]) // resolve 200

Numeric separators

Następna funkcjonalność jest ciekawostką, którą będzie można wykorzystywać przy bardzo dużych liczbach, a mianowicie separator numeryczny. Jest to znak podłogi _, który pozwala na rozdzielenie cyfr w liczbie, ale nie ma wpływu na jej wartość. Można go wykorzystać do dużych liczb by od razu widzieć rząd wielkości np. 1_000_000 jest łatwiej odczytać niż 1000000. To, co mi się najbardziej podoba to możliwość wykorzystania tego do zapisu binarnego, heksadecymalnego i ósemkowego.

0b0011_0001 // 49 vs 0b00110001 
0x01_01 // 257 vs 0x0101

Logical Assignment Operators

Na sam koniec funkcjonalność, która wygląda dziwnie na pierwszy rzut oka - jest to grupa 3 nowych operatorów logiczno-przypisujących:

  • ||=
  • &&=
  • ??=

Zapis jest mało czytelny na początku i w sumie nie za bardzo wiadomo, o co chodzi. Jednak jak się zrozumie idee działania, to mogą to być całkiem przydatne operatory.

Zacznijmy od pierwszego operatora - operator przypisania OR a ||= b. Jak się go rozpisze to mamy taki zapis a || a = b. Żeby to zrozumieć musimy pamiętać, jak działa operator OR - a || b, b będzie sprawdzone tylko, jeśli pierwszy argument jest fałszywy. W przypadku przypisania OR, przypisanie wystąpi tylko wtedy kiedy a będzie fałszywe.

let a = 0;
let b = 1;

a ||= b; // 1
console.log(a); // 1

a = 2;
a ||= b; // 2
console.log(a); // 2

Teraz możemy omówić pozostałe. Operator przypisania && operuje na działaniu operatora AND. Zapis a &&= b można rozpisać jako a && a=b - czyli przypisanie nastąpi tylko, kiedy zmienna a będzie się rzutowała na wartość true.

let a = 0;
let b = 1;

a &&= b; // 0
console.log(a); // 0

a = 2;
a &&= b; // 1
console.log(a); // 1

Na sam koniec operator, który wykorzystuje nullish coalescing - a??=b. Jak sobie go rozpiszemy to dostaniemy coś takiego a ?? a=b. Czyli tutaj przypisanie nastąpi tylko, jeśli zmienna a ma wartość null i undefined.

let a = 0;
let b = 1;

a ??= b; // 0
console.log(a); // 0

a = 2;
a ??= b; // 2
console.log(a); // 2

a = null;
a ??= b; // 1
console.log(a); // 1

Słyszałeś o tych funkcjonalnościach wcześniej? Co o nich myślisz? Napisz komentarz lub napisz bezpośrednio do mnie na maila :).

Polityka prywatności
© Copyright 2024 by Blog FSGeek
Ikony pochodzą z Icons8